Монографії колективні (кожному співавтору)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Сухопара Ірина Геннадіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика
2 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості
3 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
4 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні особливості організації сучасного здоров'язбережувального уроку в початковій школі
5 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до оздровчої діяльності в групі продовженого дня як наукова проблема
6 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів
7 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Сутність та структура системи педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного підходу
8 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра
9 Романенко Катерина Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
  • 1