Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна НДЛ інформатизації освіти E-portfolio as an assessment tool of the student's activities
2 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
3 Ананьєва Людмила Валентинівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови.
4 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment
5 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
6 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога
7 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога
8 Метелюк Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні аспекти спілкування в полікультурному світі
9 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
10 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
11 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
12 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи
13 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії
14 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти
15 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school
16 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Полонені офіцери-українці царської армії в таборі Раштат (Німеччина) у 1916 р.: громадський та особистісний вимір таборового повсякдення
17 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.)
18 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Полонені старшини УГА в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування
19 Брайчевська Олена Андріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
20 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття
21 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти
22 Братко Марія Василівна Університетський коледж Особливості підготовки майбутніх фахівців у коледжах США
23 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Социальное пространство итальянской оперы первой половины XIX века
24 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Vedanta – a philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism
25 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Медіавіруси та їх використання як інформаційної зброї
26 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах
27 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
28 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
29 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів)
30 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Кольорові та звукові трансформації у сучасній українській прозі
31 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Рецепція та інтерпретація інтермедіальності у новелах О.Ю. Кобилянської 1895 року
32 Тур Микола Григорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Логіко-риторичні форми комічного
33 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Європеїзм епістолярію знакових постатей кінця XIX – початку XX століть
34 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Історичні коди епістолярію інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
35 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Код театру в епістолярній дискусії Бориса Грінченка та Марка Кропивницького
36 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Науково-теоретичні основи епістолярного жанру
37 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Проблема семіотики міста та міського простору в епістолярії Бориса Грінченка
38 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Семіотична традиція: ґенеза і тенденції розвитку
39 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
40 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми
41 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Козацький гетьман Тарас Федорович
42 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Реформи Гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та Київського Митрополита Петра Могили в контексті становлення Концепції «Руського Народу»
43 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття
44 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Світоглядні та методологічні позиції формаційного і цивілізаційного підходів до історії
45 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Методика дослідження інакомовної децентрованості мовця при вторинної номінації об'єкта
46 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
47 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості формування статево-рольових уявлень у старших дошкільників
48 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії
49 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Дослідження в галузі освіти: опитування
50 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу
51 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія
52 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results
53 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Formation Students’ ICT Competence: Case Study
54 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia)
55 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Report on the Implementation of WorkPackage 5: "Pilot Methodology Development" in the Framework of the IRNet Project
56 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project
57 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Документи з обговорень на тему більш адекватних та ефективних інструментів ІКТ. Категорія: Інструменти для створення дидактичних відео
58 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності
59 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
60 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
61 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку
62 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
63 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Від якості навчальних знань до якості освіти
64 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
65 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес
66 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Наркоманія серед молоді та як її уникнути
67 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив анаболічних стероїдів на здоров’я спортсменів
68 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
69 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників
70 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Від якості навчальних знань до якості освіти
71 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам
72 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади
73 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
74 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників
75 Цапро Галина Юріївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Гендерний аспект іміджотворчої стратегії
76 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізична реабілітація у комплексному відновленні хворих на неврит лицевого нерва
77 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Лікувальна фізична культура у фізичній реабілітації хворих на варикозне розширення вен
78 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи
79 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера
80 Денисюк Олена Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
81 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі
82 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця"
83 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
84 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Супервізія як складова соціальної роботи
85 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives
86 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні
87 Сабол Діана Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра освітнього лідерства Тренінг за методикою «Родове дерево» як засіб формування етнічної свідомості
88 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку
89 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інноваціні методи підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
90 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції
91 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти
92 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
93 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
94 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців
95 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Динаміка та взаємодія факторів професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери
96 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Рефлексия преподавателями и студентами психологических особенностей профессионального становления будущего специалиста
97 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми
98 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
99 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
100 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів