Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Грищук Юлія Володимирівна НДЛ освітології Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні
2 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
3 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії
4 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Методологія освітології: синергетичний аспект
5 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини
6 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний аспект
7 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Феномен якості освіти в сучасному науковому дискурсі
8 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів
  • 1