Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
2 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
3 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Методика дослідження інакомовної децентрованості мовця при вторинної номінації об'єкта
4 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
5 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
6 Денисюк Олена Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
7 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
8 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Супервізія як складова соціальної роботи
9 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
10 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
11 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців
12 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Динаміка та взаємодія факторів професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери
13 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Рефлексия преподавателями и студентами психологических особенностей профессионального становления будущего специалиста
14 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми
15 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
16 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities
17 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
18 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
19 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ
20 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
21 Фірсова Ірина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Готовність майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності
22 Фірсова Ірина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності: навчально-методичний аспект
23 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
24 Мельніченко Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
25 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
26 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
27 Старинська Наталія Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Властивості самоактуалізованої особистості студентів
28 Старинська Наталія Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Особливості ситуативної самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності у ВНЗ
29 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії
30 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Удосконалення корекційних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку
31 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
32 Кібальна Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
33 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом
34 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
35 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
36 Супрун Ганна Володимирівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
37 Макарчук Наталія Олексіївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологія особистісної саморегуляції при ментальних порушеннях розвитку
38 Макарчук Наталія Олексіївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації у професійному середовищі
39 Бабич Наталія Миколаївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
40 Гафіатуліна Анна Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Cтруктура ставлення українських студентів до національної спільноти
41 Тичина Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
42 Тичина Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості уявлень про міжособистісні сімейні стосунки у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
  • 1