Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога
3 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога
4 Метелюк Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні аспекти спілкування в полікультурному світі
5 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
6 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
7 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи
8 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії
9 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти
10 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
11 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми
12 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Особливості формування статево-рольових уявлень у старших дошкільників
13 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії
14 Товкач Ірина Євгенівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності
15 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи
16 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера
17 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку
18 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інноваціні методи підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
19 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти
20 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
21 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
22 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
23 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування відповідальності у майбутніх педагогів дошкільної освіти у позааудиторній діяльності
24 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Теоретичні аспекти поняття «відповідальність» у працях зарубіжних дослідників
25 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
26 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ
27 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти
28 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу
29 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції
30 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції
31 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід
32 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Становлення системи дошкільної освіти у Франції
33 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому вимірі
34 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору
35 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Профілі професійної компетентності та професійної підготовки фахівців дошкільної освіти у Європейських країнах
36 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
37 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Нова стратегія професійно-педагогічної освіти:Європейський вимір
38 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання в контексті розбудови нової української школи
39 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
40 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві
41 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово–часових уявлень дітей дошкільного віку
42 Порядченко Леся Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
43 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
44 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
45 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії
46 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
47 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Європейські вектори нової стратегії підготовки дошкільних педагогів
48 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін
49 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Changes of modern children game activities: reasons and consequences
50 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
51 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців
52 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя початкової школи до здійснення диференційованого підходу у роботі з ліворукими учнями
53 Лабунець Юлія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір
54 Лобода Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Європейська модель підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови: на прикладі Угорщини
55 Лобода Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
56 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя початкової школи до здійснення диференційованого підходу у роботі з ліворукими учнями
57 Кошарна Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Базові структури освіченості і діяльності майбутнього вчителя
58 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти
59 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)
60 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ
61 Машовець Марина Анатоліївна Педагогічний інститут Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
62 Машовець Марина Анатоліївна Педагогічний інститут Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога
63 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій
64 Котенко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
65 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Інтерактивні методи та форми навчання у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи
66 Мойсак Олександр Данилович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
67 Стаєнна Олена Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання дітей дошкільного віку
68 Дем’яненко Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії
69 Карнаухова Антоніна Валеріївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини
70 Карнаухова Антоніна Валеріївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Формування читацької культури сучасного вихователя
71 Романенко Катерина Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
72 Літіченко Олена Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів
73 Дубовик Світлана Григоріївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування культури професiйного мовлення майбутнiх учителiв початкової школи
74 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Забезпечення здоров’язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів
75 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
76 Данієлян Анаіт Яшевна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії
77 Дячок Надія Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Вектори професійної мобільності фахівця з іноземної мови
78 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей
79 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування суб’єктної позиції майбутнього педагога
80 Матюшинець Яна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису «Вільна українська школа» (1917–1919)
81 Подофєй Світлана Олексіївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Я-концепція людини як потенціал становлення її суб’єктності
82 Пасічник Анна Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особистісна стратегія професійної діяльності майбутніх вихователів ДНЗ
83 Соломаха Анжеліка Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю «методика раннього навчання дітей іноземній мові»: досвід Німеччини
84 Соломаха Анжеліка Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини
85 Плужник Ірина Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі
86 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
87 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
88 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
89 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
90 Козлітін Денис Олександрович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Медіа середовище сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому
91 Кондратюк Світлана Григорівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
92 Кондратюк Світлана Григорівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
93 Кондратюк Світлана Григорівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти
94 Головатенко Тетяна Юріївна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії
95 Бровко Катерина Андріївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти
  • 1