Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Ананьєва Людмила Валентинівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови.
2 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття
3 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
4 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
5 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів)
6 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Кольорові та звукові трансформації у сучасній українській прозі
7 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Рецепція та інтерпретація інтермедіальності у новелах О.Ю. Кобилянської 1895 року
8 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку
9 Цапро Галина Юріївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Гендерний аспект іміджотворчої стратегії
10 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі
11 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця"
12 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
13 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet»)
14 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі
15 Горохова Тетяна Олександрівна Інститут філології, Кафедра української мови Формування граматичної компетентності студентів засобами технологій Web 2.0
16 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Аналіз запозичених афіксів в українськомовній периодиці
17 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Emily Dickinson’s Poetry in Ukrainian and Russian Translation: Synaesthetic Shift
18 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Постколоніальні рефлексії і наратив
19 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальній та інформальній освіті
20 Москальов Дмитро Петрович Інститут філології, Кафедра східних мов і перекладу Масовий принцип японської культури: витоки та особливості
21 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури «Дорожня карта» ліричного героя української поезії високого модернізму: типологія «маршрутів»
22 Бурко Ольга Василівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Українські технології навчання прислів'їв та приказок, їх відповідників європейських мов (на прикладі фольклорних записів Бориса Грінченка)
23 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Дослідження в галузі освіти: опитування
24 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія
25 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Документи з обговорень на тему більш адекватних та ефективних інструментів ІКТ. Категорія: Інструменти для створення дидактичних відео
26 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Emily Dickinson’s Poetry in Ukrainian and Russian Translation: Synaesthetic Shift
27 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Чи приречений детектив бути масовим жанром?
28 Харченко Тетяна Гадульзянівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи
29 Лягіна Ірина Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Принципи навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв’язків
30 Мікіна Олена Геннадіївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Про деякі шляхи формування значення ‘просити’ в латинській і романських мовах
31 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення
  • 1