Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Социальное пространство итальянской оперы первой половины XIX века
2 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб'єктивний мистецький досвід руйнуваня канонів портретного жанру
3 Варивончик Анастасія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Килимарство в контексті художніх промислів України
4 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції
5 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к обучению учащихся основной школы основам дизайна
6 Ланіна Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Теоретичні основи вокального ансамблевого виконавства
7 Полянський Тимур В'ячеславович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Регтайм у творчості композиторів академічної традиції
8 Стрельченко Костянтин Мартинович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Сучасні аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона в аспекті звуко-тембрової специфіки інструментів
9 Ходоровська Ірина Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Мультимедійні технології у музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
10 Леонтієва Софія Леонідівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції
11 Прохорова Наталія Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Текстиль в інтер’єрі стилю модерн: історія і сучасність
12 Петрикова Оксана Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції
13 Тетеря Віктор Михайлович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Чоловічий гурт «Козацькі забави» в контексті культурних індустрій сучасності
14 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми
15 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Трансдисциплінарність у реалізації духовного потенціалу мистецтва
16 Гмиріна Світлана Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Постановка концертного номера як засіб фахової підготовки студента-вокаліста
17 Румянцева Світлана Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ - початку ХХІ ст.
18 Вєтринська Анна Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра хореографії Інновації в сучасній хореографічній професійній освіті
19 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Український пісенний фольклор у музичному вихованні школярів
20 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музичний портрет в контексті синтезу мистецтв
21 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ - початку ХХІ ст.
22 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури
23 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Чоловічий гурт «Козацькі забави» в контексті культурних індустрій сучасності
24 Киченко Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури
25 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
26 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни)
27 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі
28 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті
29 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення)
30 Кашшай Олена Степанівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історіографія дослідження творчості художника антона кашшая та стан наукової розробки теми
31 Кашшай Олена Степанівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування
32 Михалевич Віктор Вадимович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі
  • 1