Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти
2 Сабол Діана Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Тренінг за методикою «Родове дерево» як засіб формування етнічної свідомості
3 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Формування мовної особистості студента на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування освіти в Україні
4 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи
5 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Використання інструментів LMS MOODLE для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів
6 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
7 Дудар Ольга Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Вплив "Духу капіталізму". Феномен розвитку сучасного українського суспільства
8 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Розвиток творчого потенціалу підлітків та учнів старшого шкільного віку засобами технік арт-терапії
9 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Розвиток творчого потенціалу учнів першого класу
10 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності
11 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації
12 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти
13 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації
14 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти
15 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти
16 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку
17 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та спонука часу
18 Клименко Нінель Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти До питання українського жіночого руху Галичини початку ХХ ст. в епістолярії Насті Грінченко (на матеріалі листів Насті Грінченко до батьків)
  • 1