Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Брайчевська Олена Андріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
2 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам
3 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади
4 Ольшанський Дмитро Валентинович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки
5 Солдатова Леся Петрівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови The concept “language” evolution in American linguistic tradition
6 Мельник Ганна Мирославівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст.)
7 Слюсаренко Ірина Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ
8 Севрюков Денис Георгійович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Правове врядування в теорії Т.Гоббса
9 Жалоба Ігор Володимирович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Новий Шовковий шлях і Україна: рух назустріч
  • 1