Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Дослідження в галузі освіти: опитування
2 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу
3 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія
4 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results
5 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Formation Students’ ICT Competence: Case Study
6 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia)
7 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Report on the Implementation of WorkPackage 5: "Pilot Methodology Development" in the Framework of the IRNet Project
8 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project
9 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Документи з обговорень на тему більш адекватних та ефективних інструментів ІКТ. Категорія: Інструменти для створення дидактичних відео
10 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives
11 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні
12 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
13 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
14 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
15 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Formation Students’ ICT Competence: Case Study
16 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
17 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
18 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
19 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
20 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
21 Носенко Тетяна Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «Соціальна інформатика»
22 Носенко Тетяна Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»
23 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Kомунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
24 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
25 Радченко Сергій Петрович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
26 Радченко Сергій Петрович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
27 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ
28 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання
29 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
30 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «Соціальна інформатика»
31 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»
32 Співак Світлана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу
33 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Problems and tendencies of development of education in information society
34 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні проблеми розробки і операції Інформаційно-аналітичні системи оцінки рейтингів Банки
35 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
36 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
37 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Tools for inquiry-based learning in primary school
38 Сабліна Милана Андріївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інтерактивне середовище learningapps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів
39 Семеняка Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
40 Тимчик Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління До питання про економічний аспект протестантського вчення
41 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління
42 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України
43 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
44 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Формування професійної компетентності фахівця соціономічного профілю
45 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
46 Самойленко Валерій Григорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
47 Самойленко Валерій Григорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
48 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни
49 Складанний Павло Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни
  • 1