Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives
2 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні
3 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
4 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
5 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
6 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Formation Students’ ICT Competence: Case Study
7 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
8 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
9 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
10 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
11 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
12 Носенко Тетяна Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «Соціальна інформатика»
13 Носенко Тетяна Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»
14 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Kомунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
15 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект
16 Радченко Сергій Петрович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
17 Радченко Сергій Петрович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
18 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ
19 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання
20 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
21 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «Соціальна інформатика»
22 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»
23 Співак Світлана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу
24 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Problems and tendencies of development of education in information society
25 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні проблеми розробки і операції Інформаційно-аналітичні системи оцінки рейтингів Банки
26 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
27 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
28 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Tools for inquiry-based learning in primary school
29 Сабліна Милана Андріївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інтерактивне середовище learningapps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів
30 Семеняка Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
31 Тимчик Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління До питання про економічний аспект протестантського вчення
32 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління
33 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України
34 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
35 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Формування професійної компетентності фахівця соціономічного профілю
36 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти
37 Самойленко Валерій Григорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук
38 Самойленко Валерій Григорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
39 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни
40 Калюжна Ірина Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, ННЦ культури і лідерства Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в загальноосвітніх навчальних закладах
41 Складанний Павло Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни
  • 1