Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Проблема становлення особистості в період дорослішання
2 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
3 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти
4 Опришко Тетяна Сергіївна Бібліотека Етика наукових публікацій
5 Міляєва Валерія Робертівна ННЦ розвитку персоналу та лідерства Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії
6 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
7 Косік Наталія Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Оцінка індивідуально - психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі
8 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості методики формування навичок пересування дітей молодших класів
9 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
10 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих у сучасній Україні
11 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами
12 Євтушенко Світлана Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Деколонізація як складний феномен
13 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Емоційний інтелект в структурі стресостійкості студентів
14 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогіка підприємництва: вивчення досвід та перспективи в Україні
15 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Проблеми створення підручника з гендерних студій для студентів вищих навчальних закладів
16 Блохіна Наталія Олексіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики «Чи потрібна казка пролетарській дитині?»: дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр
17 Надтока Геннадій Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку ХХ століття
18 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір інтернованих Військ УНР у Вадовицях, Польща (умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р.)
19 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «…На користь наших лицарів-мучеників за святу справу визволення батьківщини» (діяльність Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Польщі, 1922 р.)
20 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Зв’язок з добрармією уже пірвано…» (Cтворення «української секції» у таборі інтернованих вояків «Збройних сил півдня Росії» у Стшалково, весна – літо 1920 р.)
21 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА в таборі Тухоля (Польща) у 1921 р
22 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.)
23 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень-серпень 1921 р.) у світлі архівних документів
24 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…» (українська «пропаганда» в таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.)
25 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.)
26 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Організаційна діяльність Союзу визволення України в таборах полонених царської армії в Австро-Угорщині (1914-1916 рр.)
27 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Таборове повсякдення курсантів та старшин Спільної юнацької школи Армії УНР в Каліші (Польща) у першій половині 1922 р.
28 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Особисте життя не розніжило її»: О.Я. Єфименко (1848─1918) ─ учена трудівниця
29 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Позасловникова розмовна метафора в сучасній українській мові
30 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Процесно орієнтоване лідерство керівника закладу освіти у контексті теорії спіральної динаміки
31 Братко Марія Василівна Університетський коледж Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти
32 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Італійська опера Одеси сезонів 1847– 1850 років під орудою імпресаріо Ніколо Жульєна.
33 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу
34 Бутенко Тетяна Максимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Підбір педагогічного репертуару як основа розвитку фахової підготовки студентів-піаністів
35 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж
36 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива
37 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі
38 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Емотивність "лівого" і "правого" образних просторів поетичного тексту (на матеріалі англомовної лірики ХХ століття)
39 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі
40 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Емотивний поворот у віршованому тексті: лінгвопоетична перспектива (на матеріалі лірики Майї Анжелу)
41 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття)
42 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Форте й піано поезії: висхідна й низхідна градації в організації основоположних поетичних емотивів (тривоги й умиротвореності) (на матеріалі віршів Е.По)
43 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Cистема інтермедіальних відносин у повісті «Тіні забутих предків» М.М. Коцюбинського
44 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Інтермедіальність як прояв міжмистецької поліфонії у новелах Ольги Кобилянської
45 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Полікомпонентність художніх образів у історичній фантазії «Із сьомого дна» Ярослави Бакалець та Ярослава Яріша
46 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Феміністинчий дискурс прози Євенії Кононенко
47 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії "Дім"-"Поле"-"Храм" як екзистенціали української культури
48 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Концепт софійності в контексті іконографічного зображення
49 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців
50 Карпенко Анастасія Сергіївна НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ
51 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Спочатку було слово
52 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство
53 Мохнатюк Ігор Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України І. Франко про роль інтелігенції у розвитку Українського суспільства
54 Мохнатюк Ігор Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Погляди Івана Франка на релігію
55 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Інтимно-особистісні коди епістолярію інтелігенції кінця XIX –XX століть
56 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Історична парадигма семіотики
57 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Епістолярна рецепція інтелігенції кінця XIX – початку XX століть
58 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Національний код епістолярію Бориса Грінченка
59 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи
60 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Державні засади Гетьманщини і російський абсолютизм на рубежі XVII–XVIII ст
61 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України До витоків державної ідеї ранньомодерної України
62 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Козацький гетьман Тарас Федорович
63 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль
64 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр
65 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Історико-лінгвістична складова змісту підручників з української мови для старшої школи
66 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка)
67 Данило Любов Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Дефініційний аналіз поняття готовності
68 Стеблецький Анатолій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Розвиток науково-педагогічної спільності вищого навчального закладу
69 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О.Я. Савченко)
70 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах
71 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
72 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу
73 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування
74 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід
75 Зайченко Олена В'ячеславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Когнітивні засади формування похідних суфіксальних прикметників в сучасній німецькій мові
76 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
77 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща)
78 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі
79 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Управлінські ситуації як засіб підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
80 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення
81 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Ідеї рідномовних обов’язків Івана Онгієнка у практиці сучасної освіти
82 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення
83 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Імагологічні виміри «іншого/чужого» в студентському середовищі (на матеріалах емпіричної розвідки)
84 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Вікові аспекти розвитку референтних стосунків осіб із ознаками музичної обдарованості
85 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів
86 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
87 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Опис та психометричні характеристики психодіагностичної методики "Рівень і тип професійного становлення студентів"
88 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів
89 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців
90 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
91 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Динаміка професійного становлення студентів
92 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
93 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі
94 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації
95 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини, Кафедра іноземних мов Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
96 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини, Кафедра іноземних мов Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні
97 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
98 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування
99 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти
100 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти