Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Проблема становлення особистості в період дорослішання
2 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
3 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами
4 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Емоційний інтелект в структурі стресостійкості студентів
5 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі
6 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
7 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Опис та психометричні характеристики психодіагностичної методики "Рівень і тип професійного становлення студентів"
8 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів
9 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців
10 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
11 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Динаміка професійного становлення студентів
12 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
13 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні
14 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад
15 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні
16 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва
17 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Формування зоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності
18 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади
19 Клішевич Наталія Анатоліївна Інститут людини Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні
20 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
21 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів
22 Старинська Наталія Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості
23 Маланьїна Тетяна Михайлівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Cоціальні почуття в контексті психологічного благополуччя студентів
24 Клібайс Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Вивчення особливостей писемного мовлення суб’єктів з різними атрибутивними стилями
25 Ткачишина Оксана Романівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі
26 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
27 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад
28 Дуля Аліна Володимирівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
29 Фурман Вікторія Вікторівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Емоційний інтелект як метакомпетенція особистості.
30 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра
31 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі
32 Музиченко Ірина Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Етнічна свідомість: проблема визначення структури та функцій
33 Музиченко Ірина Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості
34 Бабич Наталія Миколаївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень
35 Бабич Наталія Миколаївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
36 Гафіатуліна Анна Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Cемантична диференціація ключового поняття національної самосвідомості студентів
37 Гафіатуліна Анна Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Визначення національної, етнічної та регіональної приналежності студентської молоді різних регіонів України
38 Гафіатуліна Анна Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України
39 Литвиненко Олена Олександрівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологічний супровід інноваційної діяльності у школі: задачі та вектори розвитку
40 Литвиненко Олена Олександрівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Особливості практичної роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху
41 Канюка Інна Олександрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні арт-техніки в академічному навчанні
42 Тичина Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
  • 1