Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти
2 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
3 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих у сучасній Україні
4 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогіка підприємництва: вивчення досвід та перспективи в Україні
5 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Проблеми створення підручника з гендерних студій для студентів вищих навчальних закладів
6 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи
7 Стеблецький Анатолій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Розвиток науково-педагогічної спільності вищого навчального закладу
8 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О.Я. Савченко)
9 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах
10 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування
11 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід
12 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща)
13 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Управлінські ситуації як засіб підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
14 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Вікові аспекти розвитку референтних стосунків осіб із ознаками музичної обдарованості
15 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів
16 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
17 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
18 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування
19 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти
20 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти
21 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості університетської освіти у Франції
22 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід
23 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти «Європейський підхід у дошкільній освіті»: основні положення та особливості впровадження
24 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості становлення професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії
25 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст.
26 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Специфіка відображення просторово-часових уявлень дітьми дошкільного віку в зображувальній діяльності
27 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров'язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи
28 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формуванн просторових уявлень у дітей п`ятого року життя (на матеріалі об`єктів екологічної стежини)
29 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті
30 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання милосердя в молодого покоління
31 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів
32 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу
33 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності ліворуких учнів
34 Лабунець Юлія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Особливості застосування міжкультурного підходу у іншомовній підготовці викладачів ВНЗ Греції та Польщі: вимір третього покоління
35 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід
36 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Розвиток критичного мислення у форматі інформаційної педагогіки
37 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Діяльнісна стратегія підготовки вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний контекст
38 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Генеза полікультурної освіти у США
39 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Культуротворчі аспекти професійної компетентності майбутнього педагога
40 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Морально-вольові якості особистості як суттєва детермінанта формування "навичок XXI століття"
41 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Реалізація технологічного підходу до професійної підготовки майбутнього педагога у ВНЗ
42 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Сутність та структура готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів
43 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст
44 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій
45 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Комп'ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання
46 Карнаухова Антоніна Валеріївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Модель внутрішньосімейних стосунків в українській казці
47 Романенко Катерина Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
48 Літіченко Олена Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках XX століття на сторінках педагогічної преси
49 Літіченко Олена Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття
50 Дубовик Світлана Григоріївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови
51 Дубовик Світлана Григоріївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови
52 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку
53 Дячок Надія Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Міждисциплінарність як пріоритетний вектор професійної підготовки
54 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи
55 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу
56 Подофєй Світлана Олексіївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Дослідження самооцінки підлітків, хворих на діабет
57 Пасічник Анна Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Емоційний стан та поведінкова реакція дитини дошкільного віку в умовах сім’ї
58 Пасічник Анна Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на розвиток дитини дошкільного віку
59 Плужник Ірина Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Особливості застосування міжкультурного підходу у іншомовній підготовці викладачів ВНЗ Греції та Польщі: вимір третього покоління
60 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Проблема формування духовноморальних цінностей студентів в умовах освітнього середовища
61 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості роботи над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в початковій школі
62 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  • 1