Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж
2 Макарова Марія Володимирівна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання
3 Макарова Марія Володимирівна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів ХХІ століття
4 Афанасьєв Ілля Юрійович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Граматичні особливості абревіатури “PR”(public relations) в українcькій мові
5 Афанасьєв Ілля Юрійович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Методика підготовки спеціалістів зі зв’язків з громадськістю: польський досвід
6 Єжижанська Тетяна Сергіївна Інститут журналістики, Кафедра видавничої справи Бренд видавництва як продукт комунікації
7 Свердлик Зоряна Михайлівна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Практикоорієнтоване викладання дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
8 Свердлик Зоряна Михайлівна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
9 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади
10 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації
  • 1