Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Євтушенко Світлана Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Деколонізація як складний феномен
2 Блохіна Наталія Олексіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики «Чи потрібна казка пролетарській дитині?»: дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр
3 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Позасловникова розмовна метафора в сучасній українській мові
4 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива
5 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі
6 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Емотивність "лівого" і "правого" образних просторів поетичного тексту (на матеріалі англомовної лірики ХХ століття)
7 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі
8 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Емотивний поворот у віршованому тексті: лінгвопоетична перспектива (на матеріалі лірики Майї Анжелу)
9 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття)
10 Редька Інна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра германської філології Форте й піано поезії: висхідна й низхідна градації в організації основоположних поетичних емотивів (тривоги й умиротвореності) (на матеріалі віршів Е.По)
11 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Cистема інтермедіальних відносин у повісті «Тіні забутих предків» М.М. Коцюбинського
12 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Інтермедіальність як прояв міжмистецької поліфонії у новелах Ольги Кобилянської
13 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Полікомпонентність художніх образів у історичній фантазії «Із сьомого дна» Ярослави Бакалець та Ярослава Яріша
14 Волошук Лариса Валентинівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Феміністинчий дискурс прози Євенії Кононенко
15 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Спочатку було слово
16 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство
17 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Історико-лінгвістична складова змісту підручників з української мови для старшої школи
18 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка)
19 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу
20 Зайченко Олена В'ячеславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Когнітивні засади формування похідних суфіксальних прикметників в сучасній німецькій мові
21 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення
22 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Ідеї рідномовних обов’язків Івана Онгієнка у практиці сучасної освіти
23 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення
24 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі
25 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації
26 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Дискурс старіння в драматургії початку ХХІ ст.: проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США)
27 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії як маніфестація «духу часу» (на матеріалі п’єси Альфреда Урі «Водій міс Дейзі» (1987))
28 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Літературні портрети літніх митців у збірці п’єс Тіни Хау «Занепокоєння на узбережжі»
29 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Літературні портрети літніх митців у збірці п’єс Тіни Хау «Занепокоєння на узбережжі»
30 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Репрезентації геронтогенезу в античній комедії: витоки формування ейджизму
31 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Репрезентації старіння як пограниччя у драматургії Едварда Олбі
32 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Глобалізація вищої освіті ЄС: наслідки та перспективи
33 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС
34 Зубченко Олена Сергіївна Інститут філології, Кафедра германської філології З досвіду підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії
35 Зубченко Олена Сергіївна Інститут філології, Кафедра германської філології Застосування ІКТ технології в освіті Великобританії
36 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років
37 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
38 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Читач у комунікативному дискурсі сучасного літературного журналу
39 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Словотвірна парадигма в романі Ю. Яновського «Вершники»
40 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Дериваційна парадигма неологізмів прози Олеся Гончара
41 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Динаміка словотвірної норми в інформаційному ресурсі українськомовного ЗМІ кінця ХХ-початку ХХІ століття
42 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови)
43 Луцюк Микола Володимирович Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Давньоєгипетська поема «Бесіда зневіреного зі своїм ба»: художній переклад на українську
44 Луцюк Микола Володимирович Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Біблійна тілесність в контексті давньосхідних міфічних уявлень
45 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів
46 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові
47 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Категорія фазовості в системі актантної функціональності
48 Хамедова Ольга Анатоліївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація
49 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Родинний наратив як засіб етнокультурної ідентифікації у прозі Зеді Сміт
50 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Конструкти текстів-абеток у художній літературі : традиції та деконструкція
51 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Поліфонія сучасної української епіки: традиція і деконструкція
52 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Проблема жанрових модифікацій: сучасна репрезентація
53 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Навчання дорослих як засіб інтеграції мігрантів: норвезький досвід
54 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Мовний образ концептів ментальної сфери крізь призму міфосеміотики
55 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Знайомство з M-логікою: базові міркування стосовно ключових понять
56 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології На перехресті світів: мовна репрезентація концепту ЛІС у вимірі міфо-семіотики
57 Торговець Юлія Іванівна Інститут філології, Кафедра германської філології Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе)
58 Тітаренко Майя Валеріївна Інститут філології, Кафедра германської філології Номінації соціального статусу як прецедентні знаки (на матеріалі сучасної німецької мови)
59 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Антична топіка в сучасній українській поезії
60 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму
61 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Митець і революція: до питання типології взаємин
62 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Митець і революція: до питання типології взаємин
63 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми
64 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми
65 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Насильство та жорстокість у ЗМІ (на матеріалі українських та британських статей)
66 Дроботенко Валентина Юріївна Інститут філології, Кафедра української мови Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов)
67 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст
68 Федорова Анастасія Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Історико-семасіологічний аспект розвитку поняття «wergeld»/«вира» у германських та давньоруській мовах
69 Тугай Олександра Миколаївна Інститут філології, Кафедра германської філології Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу
70 Тугай Олександра Миколаївна Інститут філології, Кафедра германської філології Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу
71 Мікіна Олена Геннадіївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Доказова семасіологія (семантична історія латинського дієслова dēmandāre)
72 Мікіна Олена Геннадіївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Семантична еволюція від «молити» до «говорити» як універсальне явище: етимологічний етюд
73 Висоцька Соломія Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Міжкультурна комунікація: гендерний аспект англійської мови
74 Борисенко Оксана Анатоліївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Crosscultural communication: gender aspect of English
75 Борисенко Оксана Анатоліївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Міжкультурна комунікація: гендерний аспект англійської мови
76 Щербаков Ярослав Ігорович Інститут філології, Кафедра східних мов і перекладу Містичні мотиви в середньовічній китайській прозі
77 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Улас Самчук про феномен книги (на матеріалі публіцистики)
78 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти
79 Вірченко Тетяна Ігорівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Сучасна українська драматургія: феномен існування
80 Козлов Роман Анатолійович Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Жанрова трансформація драматургії останньої чверті століття: тренд замість домінант і тенденцій
  • 1