Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Італійська опера Одеси сезонів 1847– 1850 років під орудою імпресаріо Ніколо Жульєна.
2 Бутенко Тетяна Максимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Підбір педагогічного репертуару як основа розвитку фахової підготовки студентів-піаністів
3 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб’єктивний мистецький досвід руйнування канонів портретного жанру
4 Бондаренко Лариса Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Герменевтичні методи у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
5 Ланіна Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі
6 Економова Ольга Серафимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Підбір педагогічного репертуару як основа розвитку фахової підготовки студентів-піаністів
7 Тітович Валерій Іванович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Аплікатура в клавірних творах Й.С.Баха
8 Тітович Валерій Іванович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Передумови становлення іспанської клавірної школи
9 Ляшенко Ольга Дмитрівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів
10 Гаркуша Людмила Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Підбір педагогічного репертуару як основа розвитку фахової підготовки студентів-піаністів
11 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Використання дидактичних ігор у процесі формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва
12 Кацалап Олена Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920-1930-х рр
13 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років
14 Макарова Емма Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокальний навчальний репертуар в контексті модернізаційних підходів
15 Лєвіт Дмитро Анатолійович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Деякі аспекти філослфії вищої освіти в умовах глобалізації та інформаційної революції, ринкових та демократичних перетворень
16 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва
17 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс
18 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Національна ідея у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
19 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва
20 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті
21 Яковенко Віра Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокальний навчальний репертуар в контексті модернізаційних підходів
22 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Вплив музичного мистецтва на формування ціннісних орієнтацій молоді
23 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Впровадження педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності
24 Заверуха Олена Леонідівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту
  • 1