Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Братко Марія Василівна Університетський коледж Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти
2 Розінкевич Наталія Василівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Феномен Великої французької революції у художньому вимірі сучасної української мандрівної прози (на прикладі нарису О. Дробахи «Українські таємниці Франції»)
3 Кошіль Оксана Петрівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти До питання про сутнісний зміст поняття «педагогічне проектування»
4 Кошіль Оксана Петрівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Педагогічний потенціал освітнього середовища дошкільного навчального закладу
5 Кошіль Оксана Петрівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Структура готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект
6 Кошіль Оксана Петрівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Ґенеза та сутнісний зміст поняття «освітнє середовище дошкільного навчального закладу»
7 Теряєва Лариса Анатоліївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
8 Теряєва Лариса Анатоліївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва
9 Кифенко Анна Миколаївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
10 Карлінська Яніна Валеріївна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Вплив нових освітніх технологій на інформатизацію вищої школи
11 Сопова Дана Олегівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Феномен академічної чесності у контексті якості сучасної вищої освіти
12 Сопова Дана Олегівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці
13 Сопова Дана Олегівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів
  • 1