Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Косік Наталія Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Оцінка індивідуально - психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі
2 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості методики формування навичок пересування дітей молодших класів
3 Данило Любов Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Дефініційний аналіз поняття готовності
4 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
5 Косік Микола Сергійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Оцінка індивідуально - психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі
6 Лопатенко Георгій Олегович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вплив урочних та позаурочних форм фізичного виховання на рівень самооцінки та тривожності дітей середнього шкільного віку
7 Іванько Валентина Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості психологічного здоров’я старшокласників
8 Соляник Тетяна Владиславівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Визначення психічних особливостей студентів вишів
9 Лахтадир Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Психологічний супровід розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
10 Лахтадир Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості сформованості комунікативної компетентності та її складових у студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
11 Гаврилова Наталія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом
12 Гаврилова Наталія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Корекція маси тіла дітей засобами занять з оздоровчого фітнесу
13 Єретик Анатолій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Система управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах України
14 Морозова Світлана Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості психологічного здоров’я старшокласників
15 Гацко Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів 1 курсу
16 Туманова Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Cучасний зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців фізичного виховання для України
17 Туманова Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку
18 Туманова Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Визначення психічних особливостей студентів вишів
19 Туманова Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів 1 курсу
20 Портна Ірина Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом
21 Чекмарьова Валентина Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості методики формування навичок пересування дітей молодших класів
22 Євдокимова Лілія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин
23 Корж Євген Миколайович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка індивідуально - психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі
24 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом
25 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Оцінка індивідуально - психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі
26 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку
27 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Визначення психічних особливостей студентів вишів
28 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Особливості психологічного здоров’я старшокласників
29 Тупиця Юрій Іванович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Форми і методи використання фізичних вправ в режимі навчального дня студентів
30 Боляк Наталія Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Оптимізація рухових режимів на заняттях з фізичного виховання аеробного спрямування у вищих навчальних закладах
31 Бистра Ірина Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Відбір студентів до секційних груп занять з фітнесу та аеробіки за ознаками координаційних здібностей
32 Бистра Ірина Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Корекція маси тіла дітей засобами занять з оздоровчого фітнесу
33 Бистра Ірина Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів 1 курсу
34 Бірючинська Світлана Віталіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оптимізація рухових режимів на заняттях з фізичного виховання аеробного спрямування у вищих навчальних закладах
35 Спесивих Олена Олександрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Структура та рівень рухової активності студентської молоді з вадами слуху
36 Спесивих Олена Олександрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Проблема надлишкової ваги серед учнів середнього шкільного віку
37 Спесивих Олена Олександрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Професійно значущі якості як основа відбору та прогнозування успішності спортсменів у спортивних танцях
38 Ясько Лілія Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Використання активних методів навчання в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури
39 Ясько Лілія Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту
40 Білецька Вікторія Вікторівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Використання активних методів навчання в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури
41 Білецька Вікторія Вікторівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту
42 Виноградов Валерій Євгенович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Методичний підхід до активної реабілітації спортсмена високого класу після перелому плеснової кістки
43 Цикоза Євгенія Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості методики формування навичок пересування дітей молодших класів
44 Клименко Ганна Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив біологічно активної харчової добавки СБС на кисневотранспортну функцію крові та працездатність юних спортсменів
45 Головач Інна Іванівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання
46 Першегуба Ярослав Володимирович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Методологічні положення викладання екології фізичної культури і спорту як складової системи екологічної освіти у вишах фізичного виховання і спорту України
  • 1