Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
2 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні хмаро орієнтованих технологій
3 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні хмаро орієнтованих технологій
4 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Формування корпоративної культури навчального закладу на засадах лідерства
5 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions
6 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ
7 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Алгоритмічне та програмне забезпечення для оптимізації вибору режимів інтервального гіпоксичного тренування льотчиків
8 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Програмні засоби дослідження надійності професійної діяльності операторів систем «людина-машина»
9 Поспєлова Тетяна Вадимівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери
10 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття
11 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Педагогічна технологія формування в учнів навичок ххі століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову
12 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття
13 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Графічна підготовка майбутніх інженерів як сучасна педагогічна проблема
14 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів
15 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів
16 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Педагогічна технологія формування в учнів навичок ххі століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову
17 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ
18 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності
19 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Теоретико-методологічні основи формування ефективних систем лояльності
20 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери
21 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Генезис поняття ризику як економічної категорії
22 Марухленко Оксана В'ячеславівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону
23 Марухленко Оксана В'ячеславівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект
24 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності
25 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів
26 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних
  • 1