Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Міляєва Валерія Робертівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії
2 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні хмаро орієнтованих технологій
3 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні хмаро орієнтованих технологій
4 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Формування корпоративної культури навчального закладу на засадах лідерства
5 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions
6 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ
7 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Алгоритмічне та програмне забезпечення для оптимізації вибору режимів інтервального гіпоксичного тренування льотчиків
8 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Програмні засоби дослідження надійності професійної діяльності операторів систем «людина-машина»
9 Поспєлова Тетяна Вадимівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери
10 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття
11 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Педагогічна технологія формування в учнів навичок ххі століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову
12 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття
13 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Графічна підготовка майбутніх інженерів як сучасна педагогічна проблема
14 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів
15 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів
16 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Педагогічна технологія формування в учнів навичок ххі століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову
17 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ
18 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності
19 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Теоретико-методологічні основи формування ефективних систем лояльності
20 Бреус Юлія Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, ННЦ культури і лідерства Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами
21 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери
22 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Генезис поняття ризику як економічної категорії
23 Марухленко Оксана В'ячеславівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону
24 Марухленко Оксана В'ячеславівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект
25 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності
26 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів
27 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних
28 Калюжна Ірина Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, ННЦ культури і лідерства Проблема професійного самовизначення старшокласника: теоретичний аспект
29 Калюжна Ірина Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, ННЦ культури і лідерства Теоретичний аналіз психологічних чинників професійного самовизначення старшокласників
  • 1