Статті у фахових наукових виданнях

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Надтока Геннадій Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку ХХ століття
2 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір інтернованих Військ УНР у Вадовицях, Польща (умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р.)
3 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «…На користь наших лицарів-мучеників за святу справу визволення батьківщини» (діяльність Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Польщі, 1922 р.)
4 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Зв’язок з добрармією уже пірвано…» (Cтворення «української секції» у таборі інтернованих вояків «Збройних сил півдня Росії» у Стшалково, весна – літо 1920 р.)
5 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА в таборі Тухоля (Польща) у 1921 р
6 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.)
7 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень-серпень 1921 р.) у світлі архівних документів
8 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…» (українська «пропаганда» в таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.)
9 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.)
10 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Організаційна діяльність Союзу визволення України в таборах полонених царської армії в Австро-Угорщині (1914-1916 рр.)
11 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Таборове повсякдення курсантів та старшин Спільної юнацької школи Армії УНР в Каліші (Польща) у першій половині 1922 р.
12 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Особисте життя не розніжило її»: О.Я. Єфименко (1848─1918) ─ учена трудівниця
13 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу
14 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії "Дім"-"Поле"-"Храм" як екзистенціали української культури
15 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Концепт софійності в контексті іконографічного зображення
16 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців
17 Мохнатюк Ігор Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України І. Франко про роль інтелігенції у розвитку Українського суспільства
18 Мохнатюк Ігор Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Погляди Івана Франка на релігію
19 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Державні засади Гетьманщини і російський абсолютизм на рубежі XVII–XVIII ст
20 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України До витоків державної ідеї ранньомодерної України
21 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Козацький гетьман Тарас Федорович
22 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль
23 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр
24 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Імагологічні виміри «іншого/чужого» в студентському середовищі (на матеріалах емпіричної розвідки)
25 Овсянкіна Людмила Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Вплив інформаційного суспільства на процес модернізації сучасної освіти (філософський аналіз)
26 Овсянкіна Людмила Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Філософські проблеми якості сучасної вищої освіти
27 Бондар Тетяна Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Риторика як знаряддя влади
28 Бондар Тетяна Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Софістика в інформаційних війнах
29 Саган Галина Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Навчання південних слов'ян у Київській духовній академії (1900-1918)
30 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історія Києва в EGO-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р.
31 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року
32 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви
33 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Діалог моральних ідей релігій – передумова соціальної солідарності осіб і спільнот
34 Пасько Ярослав Ігорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський
35 Горбань Олександр Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Освітній потенціал православного віровчення про "живе"
36 Куцик Руслан Ростиславович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Боротьба російської імперської влади з пропагандою революційного спрямування на території українських губерній Південно-Західного краю (1914–1917)
37 Куцик Руслан Ростиславович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр
38 Куцик Руслан Ростиславович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
39 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення
40 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Генеза гендерної ідеології епохи Середньовіччя
41 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції
42 Гедьо Анна Володимирівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Роль консульських установ в розвитку Доброчинності в Одесі (середина ХІХ – початок ХХ ст.)
43 Гедьо Анна Володимирівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Роль Ради Безпеки ООН у врегулюванні сучасних регіональних конфліктів
44 Додонова Віра Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Релігійна раціоналізація та її значення для появи модерних освітніх інституцій
  • 1