Монографії одноосібні, видані в Україні

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму
2 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Гендерні художні моделі сучасної української романістики
3 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії
4 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
5 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці
6 Вірченко Тетяна Ігорівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Сучасна українська драматургія. Галерея портретів
7 Школьна Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Східної Європи
8 Орел Лілія Василівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Демократизаційні права юридичних осіб : Монографія
  • 1