Монографії колективні, видані в Україні (3 та більше авторів)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Патріотизм як соціокультурний феномен
2 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
3 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій
4 Братко Марія Василівна Університетський коледж Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
5 Братко Марія Василівна Університетський коледж Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1)
6 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Церква і патріотизм у доробку мислителів Київської Русі
7 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Музичне середовище Києва 1920 років у дзеркалі Его-документів
8 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України 2.3. Збереження українським народом національної ідентичності в умовах інформаційно протистояння Німеччини та СРСР у роки Другої світової війни
9 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Інформаційно-пропагандистське протистояння нацистської Німеччини та СРСР в зарубіжній історіографії
10 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
11 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Виховання патріотизму в умовах нових суспільно-політичних реалій
12 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін
13 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
14 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя до риторизації освітнього процесу в початковій школі
15 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Інтелектуальні детективи Євгенії Кононенко як зразки "жіночого письма"
16 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
17 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Колоніальні тенета, або Як залишитися людиною в акваріумі? (на матеріалі роману-антиутопії Олексія Чупи «Акваріум»)
18 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»
19 Розінкевич Наталія Василівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Національна та громадянська ідентичність у травелозі «Блукаючий народ» О. Гавроша.
20 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
21 Клішевич Наталія Анатоліївна Інститут людини Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти
22 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»
23 Порядченко Леся Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 річного віку побудови висловлювань у формі опису
24 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Харчування як джерело енергії для учнів початкової школи
25 Саган Галина Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Новітня історія південних слов'ян в українській історіографії: сучасні тенденції та особливості
26 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»
27 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Спогади та ідентичність: у пошуках вільного світу Тетяни Белімової
28 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»
29 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Повернення можливе: роман Ірини Власенко «Чужі скарби»
30 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
31 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Дворянська спільнота Лівобережної України 1-ї половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів
32 Котенко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
33 Котенко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут Реалізація нової освітньої стратегії підготовки вчителя початкової школи: українські реалії, світовий досвід
34 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
35 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Школа істориків університету Св. Володимира у середині 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст
36 Брацкі Артур Себастіан Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Jak mówimy o jedzeniu w kontekście uczuć – wybrane aspekty
37 Заєркова Наталія Віталіївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти
38 Матвійчук Оксана Євгенівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Патріотичне виховання — пріоритетний напрям краєзнавчої діяльності бібліотек
39 Беззуб Юрій Віленович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Українознавство в тенденціях культурно-освітнього розвитку України початку ХХІ століття
40 Левітас Фелікс Львович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Історичні візії у сучасних методологічних дискурсах
41 Левітас Фелікс Львович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Формування патріотичної свідомості учнів 7 класів на матеріалах історичних джерел
42 Петрощук Наталія Романівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика
43 Трухан Олександр Феодосійович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Історичні візії у сучасних методологічних дискурсах
44 Олексенко Світлана Валер'янівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Тренінг як форма роботи з патріотичного виховання в навчальному закладі
45 Горбань Олександр Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму
46 Вінтонів Михайло Олексійович Інститут філології, Кафедра української мови Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі
47 Вінтонів Тетяна Миколаївна Інститут філології, Кафедра української мови Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі
48 Братко Ірина Василівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Особливості реалізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою
49 Іващенко Вікторія Людвігівна Інститут журналістики, Кафедра видавничої справи Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення
50 Гуль Олександра Григорівна Інститут філології, Кафедра германської філології Pijane krewetki 醉虾 – popularny delikates morski chińskiej żywej kuchni
51 Гедьо Анна Володимирівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
52 Андрєєв Віталій Миколайович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Віктор Петров та його діяльність в інформаційному та освітньому просторі післявоєнної Німеччини (1945-1949): європейські виклики та національна традиція
  • 1