Монографії колективні, видані в Україні (3 та більше авторів)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
2 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін
3 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
4 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя до риторизації освітнього процесу в початковій школі
5 Порядченко Леся Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 річного віку побудови висловлювань у формі опису
6 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Харчування як джерело енергії для учнів початкової школи
7 Котенко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
8 Котенко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут Реалізація нової освітньої стратегії підготовки вчителя початкової школи: українські реалії, світовий досвід
  • 1