Статті в НМБ Scopus, Web of Science

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Особливості управління конкурентоспроможністю сучасного університету на засадах соціальної відповідальності
2 Караман Станіслав Олександрович Інститут філології, Кафедра української мови Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
3 Надтока Геннадій Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії 3-тя Залізна стрілецька дивізія Армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва
4 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії 3-тя Залізна стрілецька дивізія Армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва
5 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Уенерівська конспірація в Бессарабії: створення підпільних структур та їх організаційно-бойова діяльність на півдні України (1921 р.)
6 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Дмитро Бантиш-Каменський (1788-1850): портрет історика в контексті епохи
7 Караман Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра української мови Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
8 Ковальов Євген Аркадійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)
9 Ковальов Євген Аркадійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди(ранній Новий час та ХІХ ст.)
10 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти
11 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Digital competency of the students and teachers in Ukraine: Measurement, analysis, development prospects
12 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study
13 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Mapping and visualization: selected examples of international research networks
14 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики The academic information transparency: from teachers' e-portfolio to upgrading the ranking of universities
15 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Training of E-learning Managers at Universities
16 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
17 Мазур Наталія Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
18 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Reading and Rereading: Insights into Literary Evaluation
19 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates
20 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
21 Порядченко Леся Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6 річного віку
22 Лопатенко Георгій Олегович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity
23 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
24 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity
25 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
26 Єретик Анатолій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity
27 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками засобами ІКТ
28 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти
29 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті
30 Іванюк Олег Леонідович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.)
31 Іванюк Олег Леонідович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди(ранній Новий час та ХІХ ст.)
32 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Vision générale sur l’historiographie de l’Ecole d’Histoire de l’Université “St. Volodymyr” de Kiev (французька мова)
33 Медвідь Тетяна Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра хореографії Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті
34 Заєркова Наталія Віталіївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті
35 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки The Bank Card Market: a Comparative Analysis of Ukraine and its Neighboring Countries
36 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Концептуальні ідеї наративної педагогіки у професійному становленні вчителя музичного мистецтва
37 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
38 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інтегративність у творах музичного мистецтва, інспірованих живописом
39 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Фінансова архітектура як основа фінансової безпеки підприємства
40 Відейко Михайло Юрійович Історико-філософський факультет, НДЛ археології Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE),central Ukraine
41 Лаврик Уляна Валеріївна Історико-філософський факультет Особливості управління конкурентоспроможністю сучасного університету на засадах соціальної відповідальності
42 Спесивих Олена Олександрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity
43 Ясько Лілія Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity
44 Білецька Вікторія Вікторівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity
45 Кондратюк Світлана Григорівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
46 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки It support in decision-making with regard to infra-red grain drying management
47 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
48 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Research of Ateb-Gabor filter in biometric protection systems
49 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Funding model for port information system cyber security facilities with incomplete Hacker information available
50 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Synthesis of Quite Proof Cryptosystem with Increased Unicity Distance for Cloud Computing
51 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
52 Додонов Роман Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
53 Додонова Віра Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Полемологічна парадигма осмислення суті гібридної війни
54 Складанний Павло Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets
55 Складанний Павло Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
56 Борсуковський Юрій Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України
  • 1