Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна НДЛ інформатизації освіти Методика створення MOOC на Вікі-порталі
2 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Молодіжні громадські організації в процесах європейської інтеграції України
3 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine
4 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Психологія захоплень сучасних підлітків
5 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра
6 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Рейтинги як інструмент оцінювання якості та конкурентоспроможності університету
7 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
8 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позаурочній діяльності
9 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності
10 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку
11 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку
12 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
13 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії
14 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка показників абсолютної сили методом динамометрії у студентів першого курсу різних спеціальностей
15 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту
16 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
17 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Створення дидактичного відео як компонента реалізації методичних компетентностей викладача ХХІ століття
18 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі
19 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Виборюючи українську національну ідею (організаційно-виховна діяльність Миколи Шаповала у середовищі полонених вояків-українців, 1916 – початок 1918 рр.)
20 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Мовно-охоронна та мобілізаційна місія української періодики у таборі інтернованих вояків-українців Ланцут, Польща (травень-червень 1921 р.)
21 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Особливості соціалізації вояків-українців армії УНР після їх переходу на цивільний стан (середина 1920-х рр.)
22 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «…Піти на зустріч всім покаліченим впливом чужої культури та помогти їм засвоїти акорди рідної мови»: накази групі інтернованих Військ УНР як джерело для реконструкції повсякдення вояків-українців у таборі Ланцут (Польща), січень-травень 1921 р
23 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові (Польща) навесні-влітку 1921 р
24 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Створення та діяльність Електротехнічної школи у таборі інтернованих Військ УНР (Каліш, Польща, 1921-1922 рр.)
25 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.)
26 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Біда дивиться зі всіх закутків, а злидні плодяться з кожною секундою…» (допомогово-харитативна діяльність «Союзу українок» у таборі Щипіорно, Польща навесні 1922 р.)
27 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.)
28 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну…» (становище інтернованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.)
29 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр
30 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Генерал В.Павленко vs міністра О.Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO)
31 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «...За право вільно жити і працювати в рідній хаті» (українська еміграційна громада в Ченстохові, Польща у 1921 р.)
32 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Splendeurs et misères…» українського генерала (громадсько-політична діяльність Миколи Шаповала у Франції, 1925-1948 рр.)
33 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Непоказна звитяга (кілька епізодів з життя поручника Армії УНР, лікаря Христини Скачківської-Сушко, 1919-1925 рр.)
34 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
35 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
36 Братко Марія Василівна Університетський коледж Моніторинг стану освітнього середовища університетського коледжу: підходи та параметри
37 Братко Марія Василівна Університетський коледж Модель педагогічної освіти сучасного університету
38 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Development of the Confucian religious-philosophical Doctrin as the Fundament of World Outlook in the Far East
39 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Основні філософські проблеми раннього платонізму
40 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Християнство франків: формування вектору європейської цивілізації
41 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації
42 Матвєйченко Вікторія Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу School-based experience in new generation teacher training
43 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Апостольская миссия святых Кирилла и Мефодия в контексте развития феномена слова в украинской культуре
44 Горбенко Галина Василівна Інститут журналістики Застосування інтерактивних online та offline засобів у формуванні бренду освітньої установи: практичний аспект
45 Горбенко Галина Василівна Інститут журналістики Роль комунікації у формуванні інформаційного суспільства
46 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських гуманітаріїв: EGO-документи
47 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Молодіжні громадські організації в процесах європейської інтеграції України
48 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine
49 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Iнформаційно-пропагандистська політика радянського режиму в Галичині 1939–1941 рр
50 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Інформаційне протистояння між Німеччиною та СРСР в історіографії
51 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур
52 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я
53 Кондратенко Ганна Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Формування творчого майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
54 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Polska pedegogica i edukacja międzykulturowa w recepji ukraińskich badaczy
55 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Модель педагогічної освіти сучасного університету
56 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
57 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Створення дидактичного відео як компонента реалізації методичних компетентностей викладача ХХІ століття
58 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики From Socratic behaviourism to digital constructivism
59 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Implementation of robotics as the modern trend in STEM education
60 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Internationalization of education and competences approach in the digital world - experts’ opinions (Round table debate hosted by IRNet project researchers)
61 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Report on the Implementation of Work Package 7 "DISSEMINATION OF THE PROJECT RESULTs" in the Framework of the IRNet Project
62 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Методика створення MOOC на Вікі-порталі
63 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти
64 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Психологічний портрет студента-першокурсника
65 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізична реабілітація при артрозі тазостегнового суглоба
66 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив мобільного телефону на здоров’я (огляд вітчизняної та зарубіжної літератури)
67 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва
68 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту
69 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
70 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
71 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика
72 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
73 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
74 Громова Наталія Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Мотивація студентів: дослідження діяльності студентського англомовного наукового гуртка в Україні
75 Громова Наталія Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Вплив типу мислення та твердості характеру студентів на їх здатність до вивчення мов
76 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
77 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті
78 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
79 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
80 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Гастрономія як засіб політичного впливу
81 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Успіхи та проблеми «перевиховання»: до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини
82 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
83 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності старшокласників
84 Смірнова Валерія Андріївна НДЛ інформатизації освіти Рейтинги як інструмент оцінювання якості та конкурентоспроможності університету
85 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
86 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Міфосценарне прочитання образу дерева життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі»
87 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Репрезентація предикатів емоційно-психічного стану у давньогерманських мовах
88 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Розвиток дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Соціальна робота» у процесі роботи з електронним навчальним курсом «Професійне спілкування іноземною мовою»
89 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання
90 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позаурочній діяльності
91 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності
92 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку
93 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку
94 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів
95 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Representation of chronotope in drama of aging (a case study of "Chasing Manet")
96 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Особливості геронтопортрету протагоніста у п’єсі Трейсі Леттса «Серпень: округ Осейдж»
97 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності
98 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Використання методів ТРВЗ у роботі з дітьми дошкільного віку засобами ІКТ
99 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення
100 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Змістово-технологічне забезпечення формування cоціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку