Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Грищук Юлія Володимирівна НДЛ освітології Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід Республіки Польща
2 Ошуркевич Наталія Олексіївна НДЛ освітології Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді
3 Ошуркевич Наталія Олексіївна НДЛ освітології Особливості створення та використання екологічної стежини в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти
4 Ошуркевич Наталія Олексіївна НДЛ освітології Сучасні педагогічні технології для формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку
5 Бульвінська Оксана Іванівна НДЛ освітології Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
  • 1