Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Психологія захоплень сучасних підлітків
2 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
3 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту
4 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур
5 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я
6 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
7 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
8 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
9 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
10 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності старшокласників
11 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Розвиток дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Соціальна робота» у процесі роботи з електронним навчальним курсом «Професійне спілкування іноземною мовою»
12 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
13 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Роль інтернет-технологій у підготовці майбутніх соціальних педагогів до здоров’язбереження
14 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
15 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ
16 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education
17 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології До питання самоменеджменту учнівської молоді
18 Ткачишина Оксана Романівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів
19 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
20 Шевцова Олена Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Розвиток аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери засобами акмеологічних технологій
21 Петрочко Жанна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: питання стандартів та індикаторів
22 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
23 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
24 Фурман Вікторія Вікторівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Розвиток емоційного інтелекту в професійному становленні студента
25 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Місце і роль соціально-психологічних ресурсів в освіті дітей з особливими освітніми потребами
26 Власенко Інна Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти
27 Власенко Інна Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Формування медіаграмотності студентів: практичний аспект
28 Бабич Наталія Миколаївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Articulation dyspraxia in children with speech disorders: speech therapy and medical aspects
29 Грубі Тамара Валеріївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Гендерно-вікові особливості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи
30 Суліцький Вадим Володимирович Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Теорія та практика психологічної аутопсії за фактом самогубства
31 Канюка Інна Олександрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології До питання самоменеджменту учнівської молоді
  • 1