Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позаурочній діяльності
3 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності
4 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку
5 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку
6 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі
7 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Polska pedegogica i edukacja międzykulturowa w recepji ukraińskich badaczy
8 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Модель педагогічної освіти сучасного університету
9 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Психологічний портрет студента-першокурсника
10 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності
11 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позаурочній діяльності
12 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності
13 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку
14 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку
15 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів
16 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності
17 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Використання методів ТРВЗ у роботі з дітьми дошкільного віку засобами ІКТ
18 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення
19 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Змістово-технологічне забезпечення формування cоціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
20 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови Нової української школи
21 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової
22 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу
23 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
24 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
25 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу
26 Лабунець Юлія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Виховання моральної особистості через фантастичну літературу в сучасних освітніх тенденціях: від Дж. Р. Р. Толкін до Дж. К. Роулінг
27 Кошарна Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції
28 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення
29 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття)
30 Машовець Марина Анатоліївна Педагогічний інститут Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї
31 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти
32 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
33 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Використання мультфільмів у процесі розвитку критичного мислення учнів першого класу
34 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Професійна підготовка вчителів початкової школи до роботи з батьками: досвід Польщі та виклики для України
35 Стаєнна Олена Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування у майбутніх педагогів інтересу до навчання засобом квест-технологій
36 Карнаухова Антоніна Валеріївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи
37 Пономаренко Тетяна Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
38 Пономаренко Тетяна Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Forming senior preschoolers social orientation as the condition of developing their humane interrelations
39 Літіченко Олена Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку
40 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти День здоров’я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу
41 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики
42 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
43 Данієлян Анаіт Яшевна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування у майбутніх педагогів інтересу до навчання засобом квест-технологій
44 Мельник Інна Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічна характеристика портрету аутичної дитини на різних етапах дошкільного дитинства
45 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування моральних цінностей в молодших школярів
46 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка
47 Кондратюк Світлана Григорівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Детермінанти психічного розвитку дитини дошкільного віку
48 Бровко Катерина Андріївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів
49 Бровко Катерина Андріївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
50 Мієр Тетяна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування суб’єкт-суб’єктивної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається
51 Мієр Тетяна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Розгляд феномену «освітній простір» у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого
  • 1