Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Матвєйченко Вікторія Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу School-based experience in new generation teacher training
2 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Міфосценарне прочитання образу дерева життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі»
3 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Репрезентація предикатів емоційно-психічного стану у давньогерманських мовах
4 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Representation of chronotope in drama of aging (a case study of "Chasing Manet")
5 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Особливості геронтопортрету протагоніста у п’єсі Трейсі Леттса «Серпень: округ Осейдж»
6 Козачук Андрій Михайлович Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Визначення релевантності методів стилеметричного вивчення ідіолекту перекладача
7 Горохова Тетяна Олександрівна Інститут філології, Кафедра української мови Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу
8 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
9 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса
10 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Вербалльні репрезентації аксіологічних концептів: лінгвокультурологічний нарис
11 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Лінгвосеміотика світо-конструювання
12 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Семантична матриця дискурсивного простору (на матеріалі англомовних коментарів трансляцій матчів NBA)
13 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів
14 Бурко Ольга Василівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Методика навчання українських народних загадок на матеріалі підручників Бориса Грінченка та записів Надії Вархол
15 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Методологічні засади дослідження динаміки інноваційної англомовної логосфери комп'ютерного буття
16 Шталтовна Юлія Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy
17 Зверева Марина Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
18 Харченко Тетяна Гадульзянівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
19 Лягіна Ірина Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Міжпредметні зв'язки як ресурс реалізації навчання молодших школярів французького діалогічного мовлення
20 Вінтонів Михайло Олексійович Інститут філології, Кафедра української мови Семантико-прагматичні вияви припису в офіційно-діловому дискурсі
21 Вінтонів Михайло Олексійович Інститут філології, Кафедра української мови Функційно-семантичне навантаження часток у вираженні негативних емоцій у політичному дискурсі
22 Вінтонів Михайло Олексійович Інститут філології, Кафедра української мови Типологійні вияви синтаксичних конкретизаторів у сучасній українській мові
23 Москалець Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу School-based experience in new generation teacher training
24 Борисенко Оксана Анатоліївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу ESP: Civic Consciousness Dimension
25 Борисенко Оксана Анатоліївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Медіа грамотність: Завдання для України
26 Денисова Наталія Богданівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу School-based experience in new generation teacher training
27 Копитіна Анастасія Сергіївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Електронний простір у системі концептуального поля «Простір»
28 Гладушина Раїса Михайлівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Вплив рекрутингу іноземних викладачіва на вищу освіту в Західному Китаї
29 Вірченко Тетяна Ігорівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші")
30 Морозова Галина Костянтинівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса
  • 1