Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Кондратенко Ганна Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Формування творчого майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
2 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Інтерпретація образу людини у портретному жанрі європейського живопису початку ХХІ століття
3 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Символіка флореальних мотивів у мистецтві доби модерну
4 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокальний розвиток співаків-початківців у досуговій діяльності
5 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Експериментальна методика формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної спадщини (кінця XIX –початку XX століття)
6 Бондаренко Лариса Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Ед’юнтеймент у професійній підготовці магістрів музичного мистецтва
7 Ланіна Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Eстрадна творчість Мирослава Скорика 60-х років ХХ ст. контексті історії українського вокального ансамблевого виконавства
8 Куришев Євген Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів
9 Ляшенко Ольга Дмитрівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Впровадження змішаної форми навчання в процес викладання основного музичного інструмента.
10 Ляшенко Ольга Дмитрівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів
11 Крюкова Анна Олексіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців
12 Кацалап Олена Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Гастрольна поїздка Зої Гайдай до Ірану в 1944 році
13 Буйгашева Алла Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історія життя і творчість сім’ї Федосових
14 Лєвіт Дмитро Анатолійович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Університетська автономія як соціокультурний концепт
15 Леонтієва Софія Леонідівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокально-фортепіаний ансамбль у дискурсі творчої діяльності концертмейстера та вокаліста
16 Петрикова Оксана Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокальний розвиток співаків-початківців у досуговій діяльності
17 Гунька Анна Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
18 Гунька Анна Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Проблеми інтерпретації історії Києва
19 Гунька Анна Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
20 Тетеря Віктор Михайлович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури
21 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Artistic education in interdisciplinary dimension: theoretical aspect of an issue
22 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Ед’юнтеймент у професійній підготовці магістрів музичного мистецтва
23 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Міждисциплінарність як механізм реалізації духовного потенціалу особистості у вищій мистецькій освіті
24 Румянцева Світлана Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Вокальний ансамбль як засіб комунікації
25 Киричук Тетяна Михайлівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Впровадження змішаної форми навчання в процес викладання основного музичного інструмента.
26 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Золотий перетин в Estampes К.Дебюсі
27 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Етос музики в українській культурі кінця ХХ-початку ХХІ ст.
28 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури
29 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Вокальний ансамбль як засіб комунікації
30 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Екфразис синтезу мистецтв в жанры музичного портрету
31 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
32 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Проблеми інтерпретації історії Києва
33 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
34 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історичні аспекти викоритання інтернет-технологій в АРТ-терапії (Padlet)
35 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва 76–річчя трагедії Бабиного Яру – історико–культурологічний аспект
36 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
37 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Розвиток друкарства у Європі
38 Чернета Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Теорія та практика підготовки професійних вокалістів у вищих навчальних закладах України
39 Михалевич Віктор Вадимович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
40 Михалевич Віктор Вадимович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історичні аспекти викоритання інтернет-технологій в АРТ-терапії (Padlet)
41 Михалевич Віктор Вадимович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
42 Михалевич Віктор Вадимович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Розвиток друкарства у Європі
43 Макаренко Лідія Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі музикознавчого аналізу “Прилуцької симфонії”
  • 1