Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика
2 Громова Наталія Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра іноземних мов Мотивація студентів: дослідження діяльності студентського англомовного наукового гуртка в Україні
3 Громова Наталія Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра іноземних мов Вплив типу мислення та твердості характеру студентів на їх здатність до вивчення мов
4 Ольшанський Дмитро Валентинович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
5 Мельник Ганна Мирославівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Постійна торгівля Києва у першій половині ХІХ ст
6 Слюсаренко Ірина Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах
7 Гуц Наталія Григорівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Прoфспілкoві oрганізації України як суб’єкти цивільнoгo права учасники віднoсин власнoсті
8 Вдовиченко Вікторія Андріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Урядування чи політика під час головування Італії в ОБСЄ у 2018 році
9 Панова Ірина Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Правовий статус старости як виборної посадової особи місцевого самоврядування
  • 1