Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії
2 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка показників абсолютної сили методом динамометрії у студентів першого курсу різних спеціальностей
3 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізична реабілітація при артрозі тазостегнового суглоба
4 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив мобільного телефону на здоров’я (огляд вітчизняної та зарубіжної літератури)
5 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва
6 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту
7 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
8 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону
9 Лопатенко Георгій Олегович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Роль духовності у спорті (огляд вітчизняної та російськомовної літератури)
10 Комоцька Оксана Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
11 Гнутова Наталія Павлівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики)
12 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
13 Лахтадир Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
14 Гаврилова Наталія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
15 Єретик Анатолій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу «Сумісний метод» розвитку силових якостей гімнастів
16 Морозова Світлана Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Європейська концепція навчання протягом життя
17 Гацко Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти
18 Гацко Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики)
19 Чекмарьова Валентина Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Сучасна парадигма формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів
20 Євдокимова Лілія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
21 Корж Євген Миколайович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом
22 Корж Євген Миколайович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування
23 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти
24 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом
25 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики)
26 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування
27 Бистра Ірина Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Розвиток координації у дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі підготовки у секціях зі спортивної аеробіки
28 Швець Сергій Володимирович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії
29 Бірючинська Світлана Віталіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії
30 Ясько Лілія Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі
31 Ясько Лілія Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання
32 Білецька Вікторія Вікторівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі
33 Білецька Вікторія Вікторівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу
34 Виноградов Валерій Євгенович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі
35 Виноградов Валерій Євгенович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка
36 Цикоза Євгенія Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії
37 Клименко Ганна Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка
38 Клименко Ганна Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Изменения газотранспортных функций организма легкоатлетов-средневиков в горных условия
39 Головач Інна Іванівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання
40 Омельченко Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії
41 Савченко Валентин Михайлович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Роль духовності у спорті (огляд вітчизняної та російськомовної літератури)
42 Зубко Валентина Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Європейська концепція навчання протягом життя
  • 1