Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
2 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Створення дидактичного відео як компонента реалізації методичних компетентностей викладача ХХІ століття
3 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики From Socratic behaviourism to digital constructivism
4 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Implementation of robotics as the modern trend in STEM education
5 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Internationalization of education and competences approach in the digital world - experts’ opinions (Round table debate hosted by IRNet project researchers)
6 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Report on the Implementation of Work Package 7 "DISSEMINATION OF THE PROJECT RESULTs" in the Framework of the IRNet Project
7 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Методика створення MOOC на Вікі-порталі
8 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти
9 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті
10 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
11 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
12 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання
13 Співак Світлана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
14 Співак Світлана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу
15 Обушний Сергій Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління Управління зовнішнім державним боргом України
16 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Financial stability of a bank - factor of stability of banking system
17 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Mechanism of formation of financial security of an enterprise
18 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments
19 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Studying pedagogical informatics in the process of preparing future teachers
20 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики
21 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
22 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
23 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва
24 Сабліна Милана Андріївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва
25 Семеняка Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
26 Тимчик Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Маркетингові проблеми кошерного виробництва в Україні
27 Тимчик Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Релігійність як фактор крос-культурного менеджменту
28 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Методичні засади аналізу фінансового стану бюджетної установи
29 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Націоналізація ПАТ КБ «Приватбанк»: причини, наслідки та перспективи
30 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Діалектика взаємозв’язку між структурними елементами системи економічної безпеки підприємства
31 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення
32 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Вплив ризиків на систему економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки
33 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств
34 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів
35 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні загрози кадровій безпеці сучасних підприємств
36 Казак Оксана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств
37 Казак Оксана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні загрози кадровій безпеці сучасних підприємств
38 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Cоциально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль
39 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва
40 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Mechanisms of export control in the system regulators of development of the global economy
41 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments
42 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні
43 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки
44 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
45 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Low-cost spectrum analyzers for channel allocation in wireless Networks 2.4 GHZ RANGE
46 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Using 2.4 GHZ wireless botnets to implement denial-of-service attacks
47 Бурячок Володимир Леонідович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
48 Складанний Павло Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
49 Складанний Павло Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
50 Борсуковський Юрій Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом
51 Соколов Володимир Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Low-cost spectrum analyzers for channel allocation in wireless Networks 2.4 GHZ RANGE
52 Соколов Володимир Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Using 2.4 GHZ wireless botnets to implement denial-of-service attacks
53 Спасітєлєва Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
  • 1