Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Інформаційна війна: майбутні виклики Латвії та України
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
3 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців
4 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
5 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол
6 Бушма Олександр Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інформаційна система підтримки прийняття рішення в процесі вирощування біотехнічних об'єктів
7 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу
8 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії
10 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Феномен патріотизму в уявленнях українців
11 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії
12 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Інтимний вимір жіночого повсякдення в таборах інтернованих вояків-українців у Польщі (1921-1922 рр.)
13 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Ганебна пропозиція повернутися до Батьківщини…»: оголошення більшовицькою дипломатією амністій в таборі інтернованих вояків-українців Каліш, Польша (1922 р.)
14 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Становище вояків-українців групи інтернованих Військ УНР у таборах Каліш та Щипіорно (Польща) навесні 1923 року (за архівними документами)
15 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…» повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р.
16 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації
17 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53)
18 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Діяльність «Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі» (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр.
19 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст
20 Братко Марія Василівна Університетський коледж Історія становлення та сучасна соціальна роль комм’юніті (громадських) коледжів США
21 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Італійська оперна антреприза В. Андросова — Є. Кехрібарджі в міському театрі Одеси (квітень 1853 — березень 1854)
22 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Музично-комунікативне середовище італійської опери в Одесі (досвід театрального сезону 1852-1853 троків)
23 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Історичні особливості поширення християнства серед готів і лангобардів
24 Дзюбенко Оксана Михайлівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Динаміка розвитку концепту НАВЧАННЯ у свідомості українців
25 Тур Микола Григорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Концептуальні метаморфози ідеї Просвітництва в сучасній соціальній філософії
26 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті
27 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці
28 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
29 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців
30 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Компаративний психологічний аналіз авторської та психотерапевтичної казки
31 Данило Любов Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Феномен "інновації" та "інноваційної діяльності в освіті" як наукова проблема
32 Данило Любов Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій
33 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Арт-терапія як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку
34 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського)
35 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Індивідуалізація освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку за авторською методикою «Розглядай та пізнавай»
36 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання
37 Громова Наталія Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Готовність студентів до подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації
38 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Застосування засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури
39 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Сучасні підходи до розвитку готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності: теоретичний та прикладний аспекти
40 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Функціонування трикутника структурних одиниць « автор – виконавець – глядачі» у перформансі ( на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»).
41 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми
42 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Стандарти КСВ як інструмент системи управління якістю
43 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Управління змінами на молодіжному ринку праці сучасного міста
44 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
45 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів
46 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
47 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця: прикладний аспект
48 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Рефлексивно-проектувальне навчання як засіб оптимізації становлення особистості майбутнього фахівця
49 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики «Чоловік у стані кризи» (світоглядні та естетичні виміри художньої моделі (на матеріалі сучасної української романістики)
50 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Архетип дитини в гендерних художніх моделях дійсності сучасної української романістики
51 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Постать фатальної жінки в сучасній українській романістиці
52 Грипас Оксана Юріївна Інститут філології, Кафедра української мови Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях
53 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
54 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Гендерне (безсумнівно!) Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / Ольга Башкирова. — Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с.
55 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Парадигма категорії стану в давньосаксонській мові
56 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія)
57 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
58 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців
59 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
60 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів
61 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
62 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача
63 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Якість дошкільної освіти на сучасному етапі
64 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Аксіологічний концепт нової освітньої стратегії підготовки педагогів
65 Овсянкіна Людмила Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації
66 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
67 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору та часу
68 Горохова Тетяна Олександрівна Інститут філології, Кафедра української мови Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
69 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.)
70 Радченко Сергій Петрович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
71 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної дільності в інклюзивному середовищі
72 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
73 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи
74 Бондар Тетяна Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Інформаційна війна як засіб тероризму
75 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
76 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара)
77 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Стилістичні функції конверсії в українських періодичних виданнях ХХІ ст.
78 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Динаміка вживання іншомовних морфем у лексиконі текстів періодики
79 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ
80 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду
81 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Есе як актуальний вид навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови
82 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Формування мовної особистості учня основної школи в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
83 Варивончик Анастасія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Виробництво трикотажу в контексті художніх промислів України
84 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
85 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Дослідження емоційної сфери в юнацькому віці
86 Ільчук Ольга Андріївна Інститут філології, Кафедра германської філології Словотвірний концепт німецьких суфіксальних іменників з метонімічним компонентом
87 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інтегровані курси в освітньому процесі вищої школи: переваги і недоліки
88 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вплив ідеї Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти
89 Кучаковська Галина Андріївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання майбутніх вчителів початкової школи
90 Старинська Наталія Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Професійна ідентичність студентів-психологів
91 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
92 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект
93 Лобода Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Професійна підготовка педагогів у Республіці Болгарія
94 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки "Казкова кімната": Педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського)
95 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки "Педагогіка серця": Упровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО
96 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів (на матеріалі творів В.О. Сухомлинського)
97 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Карта пам'яті сучасної української літератури
98 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Трансформація культурної пам'яті у романі Зеді Сміт "Білі зуби"
99 Економова Ольга Серафимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Моніторинг професійно-творчої самореалізації студентів у процесі музично-педагогічної освіти
100 Тітович Валерій Іванович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності "Золота доба" іспанської музики