Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Феномен патріотизму в уявленнях українців
2 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Компаративний психологічний аналіз авторської та психотерапевтичної казки
3 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Сучасні підходи до розвитку готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності: теоретичний та прикладний аспекти
4 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми
5 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
6 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця: прикладний аспект
7 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Рефлексивно-проектувальне навчання як засіб оптимізації становлення особистості майбутнього фахівця
8 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія)
9 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної дільності в інклюзивному середовищі
10 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі
11 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи
12 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
13 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Дослідження емоційної сфери в юнацькому віці
14 Старинська Наталія Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Професійна ідентичність студентів-психологів
15 Сапіга Світлана Володимирівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Стан соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та закордоном
16 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Розвиток довербального мислення у дитини з особливими освітніми потребами,його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації
17 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Система соціального супроводу ВІЛ- інфікованих в місцевих громадах Естонії
18 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Досвід використання просвітницько-профілактичних настільних ігор фахівцями із соціальної роботи в місцевих громадах
19 Шевцова Олена Михайлівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Професійна Я-концепція як метарезультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців
20 Дуля Аліна Володимирівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО
21 Петрочко Жанна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні
22 Петрочко Жанна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа сучасного суспільного виховання в Україні
23 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічними факторами, пов’язаними зі самоставленням на етапі перебігу кризи ідентичності
24 Фурман Вікторія Вікторівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Психологічні аспекти стресу у діяльності підприємця-початківця
25 Литвиненко Олена Олександрівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологічний супровід та підтримка студентів зі зниженим слухом як запорука їх особистісного становлення
26 Суліцький Вадим Володимирович Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ефективність проведення соціально-педагогічної профілактики суїцидальної та аутодеструктивної поведінки серед студентської молоді
27 Тичина Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення
28 Тичина Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Сучасні погляди на проблему міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з ТПМ
  • 1