Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців
3 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
4 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу
5 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
6 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії
7 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії
8 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці
9 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
10 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Арт-терапія як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку
11 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського)
12 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Індивідуалізація освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку за авторською методикою «Розглядай та пізнавай»
13 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання
14 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Самоефективність як чинник професіоналізації студентів
15 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів
16 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
17 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців
18 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
19 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів
20 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача
21 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Якість дошкільної освіти на сучасному етапі
22 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Аксіологічний концепт нової освітньої стратегії підготовки педагогів
23 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору та часу
24 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.)
25 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інтегровані курси в освітньому процесі вищої школи: переваги і недоліки
26 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вплив ідеї Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти
27 Лобода Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Професійна підготовка педагогів у Республіці Болгарія
28 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки "Казкова кімната": Педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського)
29 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки "Педагогіка серця": Упровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО
30 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів (на матеріалі творів В.О. Сухомлинського)
31 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Психологічні засади морально-патріотичного виховання особистості
32 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Наступність дошкільної освіти та нової української школи
33 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини
34 Мойсак Олександр Данилович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
35 Пономаренко Тетяна Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до полікультурного виховання дошкільників
36 Дубовик Світлана Григоріївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Культура професійного діалогічного мовлення сучасного вчителя початкової школи
37 Матюшинець Яна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї про розвивальне середовище для дітей як предмет теоретичного аналізу
38 Соломаха Анжеліка Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Цифрова компетенція педагога нової школи Австрії
39 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Цінність орієнтації майбутніх вчителів як передумова інтеграції до Європейського освітнього простору
40 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід
41 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Компетентнісний підхід до викладання літератури з використанням хмарних технологій
42 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти
43 Кондратюк Світлана Григорівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід
44 Головатенко Тетяна Юріївна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Теоретичні підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі
45 Кондратець Інна Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вербальне заохочення як ефективний засіб формування впевненості у дітей дошкільного віку
46 Петрухан-Щербакова Людмила Юріївна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Основні положення професійної етики соціального працівника у спадщині Мері Елен Річмонд (1861-1928 рр.)
47 Петрухан-Щербакова Людмила Юріївна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Теоретичні підходи до поняття "ефективність соціальної роботи" в спадщині Мері Елен Річмонд
48 Швачко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів
  • 1