Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст
2 Дзюбенко Оксана Михайлівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Динаміка розвитку концепту НАВЧАННЯ у свідомості українців
3 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців
4 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Застосування засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури
5 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Функціонування трикутника структурних одиниць « автор – виконавець – глядачі» у перформансі ( на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»).
6 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики «Чоловік у стані кризи» (світоглядні та естетичні виміри художньої моделі (на матеріалі сучасної української романістики)
7 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Архетип дитини в гендерних художніх моделях дійсності сучасної української романістики
8 Башкирова Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Постать фатальної жінки в сучасній українській романістиці
9 Грипас Оксана Юріївна Інститут філології, Кафедра української мови Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях
10 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Гендерне (безсумнівно!) Рецензія на монографію: Башкирова О. Гендерні художні моделі сучасної української романістики : монографія / Ольга Башкирова. — Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 352 с.
11 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Парадигма категорії стану в давньосаксонській мові
12 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Концепція компетентності в міжнародному та національному освітніх контекстах
13 Горохова Тетяна Олександрівна Інститут філології, Кафедра української мови Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
14 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
15 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Продуктивність вторинних дієслів у художньому дискурсі ХХ століття (на матеріалі прози Ю. Яновського, М. Стельмаха, О. Гончара)
16 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Стилістичні функції конверсії в українських періодичних виданнях ХХІ ст.
17 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Динаміка вживання іншомовних морфем у лексиконі текстів періодики
18 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ
19 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду
20 Ільчук Ольга Андріївна Інститут філології, Кафедра германської філології Словотвірний концепт німецьких суфіксальних іменників з метонімічним компонентом
21 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
22 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Карта пам'яті сучасної української літератури
23 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Трансформація культурної пам'яті у романі Зеді Сміт "Білі зуби"
24 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Соціальний статус людини у вимірі мови: лінгвоуніверсологічний підхід
25 Торговець Юлія Іванівна Інститут філології, Кафедра германської філології Лінгвопоетичний аналіз вірша Кім Аддонісіо «Істини»
26 Саєвич Ірина Георгіївна Інститут філології, Кафедра української мови Номінативний простір "РОЗУМ" в українській лінгвокультурі
27 Саєвич Ірина Георгіївна Інститут філології, Кафедра української мови Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов)
28 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності
29 Чернецька Надія Валеріївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Колороніми в структурі фразеологізів в іспанській та українській мовах
30 Динниченко Тетяна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра світової літератури Естетика і політика в романі А. Франса «Боги жадають»
31 Динниченко Тетяна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра світової літератури Архетипна складова в художньому світі роману А. Франса «Боги жадають»
32 Динниченко Тетяна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра світової літератури Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська"
33 Дроботенко Валентина Юріївна Інститут філології, Кафедра української мови Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах
34 Зверева Марина Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
35 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Марія Пригара як/і жінка з «Пролетарської правди»: вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість
36 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер)
37 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (на матеріалі лірики Н. Забіли)
38 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Роман у новелах: проблеми цілісності і структури
39 Харченко Тетяна Гадульзянівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
40 Федорова Анастасія Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Германські та слов'янські етимологічні паралелі (термінологія суду)
41 Тугай Олександра Миколаївна Інститут філології, Кафедра германської філології Особливості комплементарного речення в історії розвитку англійської мови
42 Вінтонів Михайло Олексійович Інститут філології, Кафедра української мови Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові
43 Вінтонів Тетяна Миколаївна Інститут філології, Кафедра української мови Типологійні вияви експресивних синтаксичних конструкцій в українському політичному дискурсі
44 Вінтонів Тетяна Миколаївна Інститут філології, Кафедра української мови Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа»
45 Копитіна Анастасія Сергіївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі
46 Щербаков Ярослав Ігорович Інститут філології, Кафедра східних мов і перекладу Містичні та монотеїстичні мотиви і відображення найдавнішого світогляду Китаю у давньокитайській «Книзі пісень»
47 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Історія написання і видання роману «Сонце з заходу» Уласа Самчука: спроба реконструкції
48 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Поетика тревелогу «Вражіння з подорожі по Европі» (1939) Володимира Бльондиненка
49 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована система навчання мови"?
50 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система навчання мови"
51 Вірченко Тетяна Ігорівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики
52 Козлов Роман Анатолійович Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу
  • 1