Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Італійська оперна антреприза В. Андросова — Є. Кехрібарджі в міському театрі Одеси (квітень 1853 — березень 1854)
2 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Музично-комунікативне середовище італійської опери в Одесі (досвід театрального сезону 1852-1853 троків)
3 Варивончик Анастасія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Виробництво трикотажу в контексті художніх промислів України
4 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект
5 Економова Ольга Серафимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Моніторинг професійно-творчої самореалізації студентів у процесі музично-педагогічної освіти
6 Тітович Валерій Іванович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності "Золота доба" іспанської музики
7 Василевич Марта Олексіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Родина Сінкевичів та її вклад в музичну культуру Східної Галичини ХІХ століття.
8 Гаркуша Людмила Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Моніторинг професійно-творчої самореалізації студентів у процесі музично-педагогічної освіти
9 Кацалап Олена Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Концертно-гастрольна поїздка Зої Гайдай до Канади та США в 1946 р
10 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень
11 Крижанівський Олександр Анатолійович Інститут мистецтв, Кафедра дизайну Збереження об’єкту культурної спадщини – садиби з будинком, в якому проживав м. М. Коцюбинський у м. Бар Вінницької області та створення на його базі Регіонального культурно-мистецького центру для провадження туристичної діяльності
12 Лєвіт Дмитро Анатолійович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
13 Лєвіт Дмитро Анатолійович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
14 Петрикова Оксана Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Навчальний вокальний репертуар як засіб формування фахової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
15 Гунька Анна Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії
16 Медвідь Тетяна Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра хореографії Дистанційні курси в системі фахової підготовки хореографів: доцільність і проблеми застосування
17 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
18 Румянцева Світлана Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект
19 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
20 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
21 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Особливості відтворення культурно-історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя Реформації)
22 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії
23 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування
24 Коваль-Цепова Анна Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Використання принципу гри для створення розвиваючого архітектурно-художнього середовища в закладах соціального захисту дітей
25 Кашшай Олена Степанівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920‒1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення
26 Макаренко Лідія Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Аспекти фольклорної симфонізації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі аналізу камерного циклу «Сім українських народних пісень»
27 Макаренко Лідія Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 3 «В стилі українського бароко»
28 Заверуха Олена Леонідівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В.Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма
29 Заверуха Олена Леонідівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Хорове письмо в системі категорій музикології ХХІ ст
30 Школьна Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Нові дані щодо діяльності Барашівського фарфоро-фаянсового заводу
31 Школьна Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел
32 Школьна Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Переобладнання Києво-Межигірської фаянсової фабрики другої половини 1850-х і трансформації її художньо-виробничої частини
  • 1