Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Кожанова Ольга Сергіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол
2 Данило Любов Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Феномен "інновації" та "інноваційної діяльності в освіті" як наукова проблема
3 Данило Любов Ігорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій
4 Лахтадир Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Комунікативна психолого-педагогічна компетентність майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту
5 Гаврилова Наталія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі
6 Гаврилова Наталія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол
7 Морозова Світлана Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності
8 Чекмарьова Валентина Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Немедикаментозна превенція кардіоваскулярної патології студентів - першокурсників університету
9 Чекмарьова Валентина Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Актуальні проблеми формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів
10 Чекмарьова Валентина Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Комунікативна психолого-педагогічна компетентність майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту
11 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі
12 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності
13 Швець Сергій Володимирович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол
14 Білецька Вікторія Вікторівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів
15 Клименко Ганна Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Освітній аспект фізичного виховання у вищому навчальному закладі
16 Клименко Ганна Валеріївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Організація та ефективність танцювально-оздоровчих занять зі студентками в спортивному навчальному відділенні
17 Зубко Валентина Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності
  • 1