Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Бушма Олександр Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інформаційна система підтримки прийняття рішення в процесі вирощування біотехнічних об'єктів
2 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Стандарти КСВ як інструмент системи управління якістю
3 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Управління змінами на молодіжному ринку праці сучасного міста
4 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
5 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
6 Радченко Сергій Петрович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
7 Кучаковська Галина Андріївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання майбутніх вчителів початкової школи
8 Співак Світлана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації
9 Молчанов Ігор Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації
10 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Економічне співробітництво між Україною та Китаєм: реалії та перспективи
11 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Роль задач у формуванні математичної компетентності школярів
12 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії
13 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації
14 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей засобами інтернет-технологій
15 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії
16 Васечко Людмила Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Антикризове управління як інструмент попередження загрози банкрутства підприємства
17 Васечко Людмила Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Аспекти побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства
18 Семеняка Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
19 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності
20 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Теоретичні аспекти управління ризиками підприємства
21 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Синтез методологічних підходів як основа пізнання сутності економічної безпеки підприємства
22 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти
23 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Економічне співробітництво між Україною та Китаєм: реалії та перспективи
24 Калюжна Ірина Петрівна Факультет інформаційних технологій та управління, ННЦ культури і лідерства Особливості організації та проведення профорієнтаційного тренінгу зі старшокласниками
25 Краус Катерина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?
26 Краус Наталія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва?
  • 1