Статті в фахових журналах

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Інформаційна війна: майбутні виклики Латвії та України
2 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Інтимний вимір жіночого повсякдення в таборах інтернованих вояків-українців у Польщі (1921-1922 рр.)
3 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Ганебна пропозиція повернутися до Батьківщини…»: оголошення більшовицькою дипломатією амністій в таборі інтернованих вояків-українців Каліш, Польша (1922 р.)
4 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Становище вояків-українців групи інтернованих Військ УНР у таборах Каліш та Щипіорно (Польща) навесні 1923 року (за архівними документами)
5 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії «Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…» повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р.
6 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації
7 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53)
8 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Діяльність «Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі» (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр.
9 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Історичні особливості поширення християнства серед готів і лангобардів
10 Тур Микола Григорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Концептуальні метаморфози ідеї Просвітництва в сучасній соціальній філософії
11 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Творчі здобутки видатного українського філософа Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті
12 Овсянкіна Людмила Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації
13 Бондар Тетяна Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Інформаційна війна як засіб тероризму
14 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Маєток Киселів у селі Дідівці у соціокультурному просторі Лівобережної України (1870 ті – 1910 ті роки)
15 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Мати і дитина у панському маєтку Лівобережної України першої половини XIX ст. (за ego-документами з архіву Ґалаґанів)
16 Горбань Олександр Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Проблеми аксіології та термінології в сучасних культурологічних дослідженнях
17 Горбань Олександр Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини
18 Відейко Михайло Юрійович Історико-філософський факультет, НДЛ археології Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію?
19 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Ідейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні
20 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Інформаційні війни як засіб маніпулювання інформаційними системами в епоху глобальних викликів сучасності
21 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Ціннісні орієнтири інформаційної культури як ключового фактору інформаційної безпеки суспільства
22 Додонов Роман Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Інституціоналізація політики пам'яті
23 Додонов Роман Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Інформаційна війна: майбутні виклики Латвії та України
24 Додонов Роман Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Специфіка судноплавства в басейні Дніпра в 1875-1932 рр.
25 Додонова Віра Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Війна та мир: шляхи до миру в війні на Сході України
  • 1