Статистика за правилами підрахунку рейтингів


Монографії одноосібні (за типом) (6)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут мистецтв 1 1
Інститут післядипломної педагогічної освіти 2 2
Інститут філології 3 3
Педагогічний інститут 2 2
Факультет інформаційних технологій та управління 1 1
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 1 1
Всього 10 10

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus (7)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 1 4
Інститут філології 3 3
НДЛ інформатизації освіти 2 1
НДЛ освітології 1 1
Ректорат 7 1
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 4 5
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 19 16

Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) (17)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 6 5
Інститут людини 22 21
Інститут мистецтв 24 14
Інститут післядипломної педагогічної освіти 18 9
Інститут філології 23 17
Історико-філософський факультет 21 12
НДЛ інформатизації освіти 8 7
НДЛ освітології 20 5
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності 1 1
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
НМЦ стандартизації та якості освіти 1 1
Педагогічний інститут 47 31
Ректорат 14 4
Університетський коледж 3 2
Факультет інформаційних технологій та управління 21 16
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 21 10
Факультет права та міжнародних відносин 10 7
Всього 261 163

Великі музичні форми ( як монографії одноосібні) (1)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут мистецтв 1 1
Всього 1 1

Підручники одноосібні (11)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 1 1
Інститут людини 3 3
Інститут мистецтв 3 3
Інститут післядипломної педагогічної освіти 5 4
Інститут філології 6 3
Історико-філософський факультет 1 1
НДЛ культури лідерства 2 2
Педагогічний інститут 1 1
Університетський коледж 1 1
Факультет інформаційних технологій та управління 6 6
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 30 26

Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування (17)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 10 7
Інститут людини 41 27
Інститут мистецтв 24 14
Інститут післядипломної педагогічної освіти 9 6
Інститут філології 75 41
Історико-філософський факультет 14 9
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 3 2
НДЛ інформатизації освіти 1 1
НДЛ культури лідерства 3 2
НДЛ освітології 5 3
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності 2 1
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 2 1
Педагогічний інститут 59 33
Університетський коледж 11 5
Факультет інформаційних технологій та управління 21 13
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 16 9
Факультет права та міжнародних відносин 5 4
Всього 301 178

Підручники колективні (13)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 5 4
Інститут мистецтв 2 3
Інститут післядипломної педагогічної освіти 7 4
Інститут філології 10 16
Історико-філософський факультет 1 1
НДЛ інформатизації освіти 4 2
НДЛ освітології 2 1
НМЦ стандартизації та якості освіти 2 1
Педагогічний інститут 8 8
Ректорат 9 4
Університетський коледж 1 1
Факультет інформаційних технологій та управління 5 3
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 3 3
Всього 59 51

Монографії колективні (за типом) (2)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 2 2
Педагогічний інститут 1 1
Всього 3 3

Збірники наукових праць, конференції, інші (18)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 31 16
Інститут людини 40 26
Інститут мистецтв 82 40
Інститут післядипломної педагогічної освіти 46 23
Інститут філології 74 36
Історико-філософський факультет 37 19
НДЛ інформатизації освіти 11 7
НДЛ культури лідерства 1 1
НДЛ освітології 7 4
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності 3 2
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
НМЦ стандартизації та якості освіти 1 1
Педагогічний інститут 90 37
Ректорат 7 3
Університетський коледж 23 16
Факультет інформаційних технологій та управління 35 19
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 27 22
Факультет права та міжнародних відносин 24 11
Всього 540 284

Навчальні та методичні матеріали (13)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 13 11
Інститут мистецтв 4 5
Інститут післядипломної педагогічної освіти 3 4
Інститут філології 11 11
Історико-філософський факультет 2 5
НДЛ культури лідерства 1 1
НДЛ освітології 1 1
Педагогічний інститут 22 28
Ректорат 2 1
Університетський коледж 7 5
Факультет інформаційних технологій та управління 3 2
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 15 7
Факультет права та міжнародних відносин 2 1
Всього 86 82

Кураторство академічною групою / навчальними групами (13)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 23 23
Інститут людини 23 22
Інститут мистецтв 30 29
Інститут післядипломної педагогічної освіти 42 21
Інститут філології 38 38
Історико-філософський факультет 3 3
Відділ документації та діловодства 1 1
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
Педагогічний інститут 32 29
Університетський коледж 59 59
Факультет інформаційних технологій та управління 9 9
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 12 12
Факультет права та міжнародних відносин 11 11
Всього 284 258

Рейтинг серед студентів (17)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 34 34
Інститут людини 51 51
Інститут мистецтв 103 98
Інститут післядипломної педагогічної освіти 5 5
Інститут філології 129 129
Історико-філософський факультет 37 37
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 1 1
НДЛ інформатизації освіти 5 5
НДЛ культури лідерства 2 2
НДЛ освітології 1 1
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 3 3
Педагогічний інститут 68 66
Ректорат 6 6
Університетський коледж 109 109
Факультет інформаційних технологій та управління 45 45
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 48 48
Факультет права та міжнародних відносин 42 42
Всього 689 682

Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва» (10)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 8 8
Інститут людини 33 27
Інститут мистецтв 10 10
Інститут післядипломної педагогічної освіти 7 5
Інститут філології 5 5
Педагогічний інститут 17 17
Університетський коледж 22 22
Факультет інформаційних технологій та управління 4 4
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 19 15
Факультет права та міжнародних відносин 2 2
Всього 127 115

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) (17)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 90 29
Інститут людини 175 44
Інститут мистецтв 172 52
Інститут післядипломної педагогічної освіти 7 3
Інститут філології 57 37
Історико-філософський факультет 14 11
НДЛ інформатизації освіти 62 12
НДЛ культури лідерства 38 4
НДЛ освітології 13 4
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
НМЦ стандартизації та якості освіти 2 1
Педагогічний інститут 42 24
Ректорат 12 6
Університетський коледж 20 18
Факультет інформаційних технологій та управління 81 30
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 39 13
Факультет права та міжнародних відносин 30 14
Всього 855 303

Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах (11)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 2 3
Інститут людини 13 18
Інститут мистецтв 3 4
Інститут філології 8 14
Історико-філософський факультет 3 3
НДЛ інформатизації освіти 1 2
НДЛ освітології 1 1
Педагогічний інститут 9 13
Університетський коледж 7 10
Факультет інформаційних технологій та управління 6 6
Факультет права та міжнародних відносин 3 3
Всього 56 77

Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах (5)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут мистецтв 13 13
Інститут філології 9 9
Історико-філософський факультет 1 1
Університетський коледж 4 4
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 28 28

Керівництво спортивною секцією, піготовка спортивної команди (1)

Підрозділ Кількість Співробітники
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 6 4
Всього 6 4

Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) (14)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 9 7
Інститут людини 84 28
Інститут мистецтв 11 6
Інститут післядипломної педагогічної освіти 6 3
Інститут філології 98 42
Історико-філософський факультет 13 7
НДЛ інформатизації освіти 15 5
НДЛ культури лідерства 1 1
Педагогічний інститут 71 37
Ректорат 2 2
Університетський коледж 5 4
Факультет інформаційних технологій та управління 73 25
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 37 13
Факультет права та міжнародних відносин 13 9
Всього 438 189

Захист докторської дисертації (6)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 1 1
Інститут післядипломної педагогічної освіти 1 1
Інститут філології 1 1
НДЛ освітології 1 1
Педагогічний інститут 2 2
Факультет інформаційних технологій та управління 1 1
Всього 7 7

Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах (7)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут післядипломної педагогічної освіти 2 2
Інститут філології 1 1
НДЛ інформатизації освіти 3 3
НДЛ культури лідерства 2 2
Ректорат 3 2
Факультет інформаційних технологій та управління 7 7
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 19 18

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах (10)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 1 1
Інститут людини 11 9
Інститут мистецтв 2 2
Інститут післядипломної педагогічної освіти 5 5
Інститут філології 4 4
Історико-філософський факультет 4 2
НДЛ культури лідерства 2 2
Педагогічний інститут 6 6
Ректорат 3 3
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 1 1
Всього 39 35

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (11)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 1 1
Інститут мистецтв 1 1
Інститут філології 6 5
Історико-філософський факультет 2 2
Бібліотека 1 1
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 2 2
НДЛ освітології 3 3
Педагогічний інститут 1 1
Ректорат 2 2
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 1 1
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 21 20

Захист кандидатської дисертації (9)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 2 2
Інститут мистецтв 2 2
Інститут післядипломної педагогічної освіти 1 1
Інститут філології 3 3
НДЛ інформатизації освіти 1 1
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
Педагогічний інститут 4 4
Університетський коледж 1 1
Факультет інформаційних технологій та управління 1 1
Всього 16 16

Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) (13)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 5 5
Інститут людини 8 8
Інститут мистецтв 3 3
Інститут післядипломної педагогічної освіти 1 1
Інститут філології 10 10
Історико-філософський факультет 1 1
НДЛ інформатизації освіти 5 5
Педагогічний інститут 10 19
Ректорат 3 3
Університетський коледж 1 1
Факультет інформаційних технологій та управління 16 15
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 3 3
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 67 75

Наукове консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію в поточному році (4)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут філології 1 1
НДЛ освітології 1 2
Педагогічний інститут 1 1
Ректорат 1 1
Всього 4 5

Наукове керівництво співробітником Університету , який захистив кандидатську дисертацію в поточному році (8)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 1 2
Інститут мистецтв 1 2
Інститут філології 2 3
НДЛ інформатизації освіти 1 1
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
Педагогічний інститут 4 6
Ректорат 2 2
Університетський коледж 2 2
Всього 14 19

Участь у державних науково-дослідних проектах (накази чи угоди з МОНУ, НАПНУ або інших державних установ) (2)

Підрозділ Кількість Співробітники
Історико-філософський факультет 1 1
Факультет інформаційних технологій та управління 1 1
Всього 2 2

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (3)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут людини 3 3
Педагогічний інститут 1 1
Факультет інформаційних технологій та управління 1 1
Всього 5 5

Відповідальний секретар фахових збірників та журналів Університету (7)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 1 1
Інститут мистецтв 2 2
Інститут філології 3 4
Історико-філософський факультет 1 1
НДЛ інформатизації освіти 1 1
НДЛ освітології 5 4
Педагогічний інститут 3 2
Всього 16 15

Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років (16)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 52 26
Інститут людини 113 52
Інститут мистецтв 146 79
Інститут післядипломної педагогічної освіти 64 40
Інститут філології 207 98
Історико-філософський факультет 86 31
НДЛ інформатизації освіти 13 8
НДЛ культури лідерства 8 2
НДЛ освітології 9 4
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 6 3
Педагогічний інститут 167 64
Ректорат 23 8
Університетський коледж 93 85
Факультет інформаційних технологій та управління 96 45
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 97 46
Факультет права та міжнародних відносин 57 25
Всього 1237 616

Робочі програми (за кожну програму) (17)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 182 36
Інститут людини 282 55
Інститут мистецтв 361 67
Інститут післядипломної педагогічної освіти 15 6
Інститут філології 361 105
Історико-філософський факультет 183 39
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 2 1
НДЛ інформатизації освіти 9 3
НДЛ культури лідерства 5 2
НДЛ освітології 3 2
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 3 1
Педагогічний інститут 288 71
Ректорат 15 8
Університетський коледж 584 111
Факультет інформаційних технологій та управління 228 55
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 141 45
Факультет права та міжнародних відносин 178 42
Всього 2840 649

Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) (13)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 1 1
Інститут людини 16 12
Інститут мистецтв 29 17
Інститут післядипломної педагогічної освіти 3 2
Інститут філології 7 7
Історико-філософський факультет 24 15
НДЛ культури лідерства 4 2
НДЛ освітології 3 2
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 1 1
Педагогічний інститут 6 5
Ректорат 5 4
Факультет інформаційних технологій та управління 5 4
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 7 3
Всього 111 75

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (6)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 2 2
Інститут людини 1 1
Інститут мистецтв 1 1
Інститут післядипломної педагогічної освіти 1 1
Інститут філології 1 1
Педагогічний інститут 3 3
Всього 9 9

Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) (16)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 15 15
Інститут людини 46 46
Інститут мистецтв 22 22
Інститут післядипломної педагогічної освіти 18 18
Інститут філології 64 64
Історико-філософський факультет 16 16
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 1 1
НДЛ інформатизації освіти 10 10
НДЛ культури лідерства 2 2
НДЛ освітології 3 3
Педагогічний інститут 54 54
Ректорат 5 5
Університетський коледж 3 3
Факультет інформаційних технологій та управління 31 31
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 17 17
Факультет права та міжнародних відносин 12 12
Всього 319 319

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (8)

Підрозділ Кількість Співробітники
Інститут журналістики 20 10
Інститут людини 1 1
Інститут мистецтв 33 11
Інститут післядипломної педагогічної освіти 2 1
Ректорат 1 1
Університетський коледж 4 3
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 2 2
Факультет права та міжнародних відносин 1 1
Всього 64 30