Додаткові відомості

Освіта
Запорізький державний педагогічний інститут, 1979 р., Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 1996 р.
Перелік місць роботи

методист з дошкільної освіти РМК Московського районого відділу освіти м. Києва;

методист лабораторії дошкільного виховання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів;

старший викладач, доцент кафедри  теорії та методики дошкільного виховання Київського міського педагогічного університету

Теми дисертацій (захищених)
Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
79 3 3 2021.09.15 11:04:16 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6770 Пріоритетні напрями розвитку науки, LXІV Становлення комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників (теоретико-методичний аспект). м.Вінниця document.pdf
6274 Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м.Київ document.pdf
5904 ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ: ВІДМІННЕ, ДОТИЧНЕ, ПОДІБНЕ м.Київ document.pdf
5926 Психофізіологічна екологія перших років життя дитини: втрати, потенціали, балансування Дозволити дитині жити: розвивальний простір м.Київ document.doc
5900 Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів м. Умань document.pdf
5954 проект "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність" Публікація: правдиве та вигадане м.Київ document.pdf
5955 Підвищення якості дошкільної освіти освіти в Україні Розвивальний простір ЗДО з погляду дитини, батьків, педагога м.Київ document.pdf
4739 Міжнародний форум до 100 річчя вальдорфської педагогіки "Навчити бачити світ, любити світ, змінювати світ" Суголосність дошкільної освіти України з ідеями вальдорфської педагогіки Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.pdf
4829 Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації Педагогічна активність вихователя столичного закладу дошкільної освіти: ставлення до інклюзивного навчання, ризики, утруднення та шляхи їх подолання Київ, Україна document.pdf
3687 СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ Соціокультурний простір дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси. Тернопіль document.pdf
6769 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та спонука часу Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
1098 Міжнародна науково-практична конференція «Формування соціальної відповідальності в контексті сучасних цивілізаційних викликів: досвід вальдорфської педагогіки». Традиційні підходи та альтернативна педагогіка: дотичність, відмінність Україна, Дніпро document
1100 XIII Международная научная конференция «Наука в современном мире» Влияние природной среды на процесс становления речевой компетентности дошкольника Киев document
1099 Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти ефективності роботи органів самоуправління у Вальдорфських дитячих садках» Вальдорфська педагогіка та педагогіка М.Монтессорі: спільне, подібне, відмінне Одеса document
1094 Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Priorytetowe obszaru nauki Вплив природного довкілля на мовленнєвий розвиток дитини // матеріали Польща, Warszawa document
1097 Всеукраїнська науково-практична конференція Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ ст.: європейський цивілізаційний вимір. Регіональна програма для дошкільних навчальних закладів столиці – крок до становлення маленького киянина. м. Київ, Україна document
1096 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» Інноваційні процеси у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження Київ, Україна document
1095 Развитие начального образования в период институционных и социокультурных трансформаций . Воспитание речевой личности в дошкольном детстве: педагогические условия и педагогический такт Иркутск, Россия document
1092 IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [„Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Інноваційні технології у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження м. Київ, Інститут обдарованої дитини document
1093 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad Соціальний аспект становлення взаємин дітей дошкільного віку Польща, Вроцлав Warszawa document
1090 Міжнародна науково-практична конф. „Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів” Ідеї вальдорфської педагогіки у національному контексті дошкільної освіти” Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова document
1091 III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників Моделювання педагогічних ситуацій для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з літературними творами (на прикладі творів Т.Г. Шевченка та Б.Д. Грінченка Київ, ІОД НАПН України document
6393 1-а віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020 участь Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
16461 Становлення гуманних взаємин старших дошкільників
3131 Літературна спадщина Б.Д.Грінченка як чинник виховання особистості у дошкільному дитинстві

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37071 Discussion imperatives and interactive learning technologies in university education institutions of Ukraine: basic approaches and application of european experience
36473 Готовность воспитателей дошкольного образования к работе с детьми в инклюзивных группах

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
35196 The Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups
22800 Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та спонука часу
16255 Вплив природного середовища на процес становлення мовленнєвої компетентності дошкільника

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
29510 Літературна спадщина Бориса Грінченка: для дітей і про дітей

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (43)

ID Назва Рік
36985 Самоосвіта педагога як фактор реалізації змісту програми “Я-КИЯНИН”
33895 Дошкільна освіта Німеччини та України: відмінне, дотичне, подібне
32587 Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів
25428 На часі - регіональні програми
36803 Дошкільна освіта Німеччини та України у зіставленні
25475 Впровадження інноваційних практик: готовність, ризики, перспектива
25435 Соціокультурний простір дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси
24490 Самопідготовка сучасного вихователя як чинник його конкурентноздатності
22805 Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: тенденції сучасної практики та інноваційні процеси
20058 Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: стратегія, специфіка, орієнтир на індивідуальність
22799 Становлення взаємин між однолітками: вікові особливості та моральний аспект
15645 Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я - киянин": особливості та можливості впровадження
15293 Розвінчуємо стереотипні уявлення про заняття
16256 Різновікові групи – вимушений крок чи додатковий педагогічний ресурс
16255 Вплив природного середовища на процес становлення мовленнєвої компетентності дошкільника
16810 Педагогічна майстерність та педагогічні умови виховання мовленнєвої особистості
16198 Створімо краєзнавчі програми. Бесіда ентузіаста і скептика про програму “Я — киянин”
12179 Інноваційні процеси в дошкільній освіті : нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження
9834 Інноваційні технології у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження
9833 Виховання мовної особистості в дошкільному дитинстві: педагогічні умови та педагогічний такт
12706 Вплив природного довкілля на мовленнєвий розвиток дитини
10287 Комплексна модель роботи з літературними творами
13223 Програма "Стежина": десять кроків до дитини
6970 Соціальний аспект становлення взаємин дітей дошкільного віку
9777 Стежина до дитини. Альтернативна програма підтримки розвитку дитини дошкільного віку
3812 Самоосвіта сучасного педагога дошкільного навчального закладу
5513 Граємося разом – з іграшками та без них
5512 Різновікова група: вимушена необхідність чи перевага?
32043 Особливості спілкування хлопчиків та дівчаток у дошкільному дитинстві
2901 Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу
2898 Стать як чинник побудови взаємодії дошкільників
2945 Самопідготовка сучасного педагога в умовах модернізації дошкільної освіти
3221 Готовність педагога дошкільного навчального закладу до впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"
3111 Аутизм дитячий.
3115 Дитячі неврози
3114 Дитячий колектив
3116 Дошкільний вік
3222 Змістова характеристика терміну «мовленнєва особистість у дошкільному дитинстві» (теоретичний аспект)
3117 Теоретичні основи виховання мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві
31711 Сучасний погляд на формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників
3226 Становлення взаємин дошкільників: реальний життєвий контекст та нові тенденції
3223 Особливості розвитку мовлення п’ятирічних дітей
3225 Проблема наступності між дошкільним і шкільним ланками освіти

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
347 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної освіти 0 2.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Honcharenko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
113 ГО "KSF Vitae. eV" Підвищення кваліфікації 23-30.09.2018

Дортмунд (Німеччина)

Валентина Гребенюк

голова "KSF Vitae. eV"

Учасник проекту Сертифікат Міжнар проект.pdf

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
18 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" 8 ДНЗ - Reestr.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1043 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1421 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
1925 Інше - document 06.12.2017
3571 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4035 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4479 інше Інший модуль document 26.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32582 Дошкільна освіта столиці в умовах карантинних обмежень

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
9878 Від душі до душі (світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей)
9940 Міні-заняття як форма організації мовленнєво-розвивальної діяльності дошкільників
3220 Організація мовленнєвої діяльності
3139 Різновікова група та організація діяльності дітей
3224 Природа і мовлення: дитини: дві проблеми, одне вирішення

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3301 Кафедра дошкільної і початкової освіти 4,9 30.11.2020

Кураторство академічною групою (5)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
249 вихователі ДНЗ I 2 3 2015-2016
250 вихователі ДНЗ I 2 3 2016-2017
396 ДШ01-03, ДШ01-04, ДШ01-11, ДШ01-12, ДШ01-19, ДШ01-20 I 2 3 2017-2018
619 УП03-01 I 2 3 2018-2019
620 УП03-02 I 2 3 2018-2019