Додаткові відомості

Освіта
У 1992 році закінчила Перший Гуманітарний ліцей при Національному університеті ім. Т.Г.Шевченко. У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та іноземна мови та зарубіжна література». У 2007 закінчила аспірантуру НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністтю 10.02.04 "Германські мови".
Перелік місць роботи
1995-2001 рік - вчитель німецької мови в гімназії "Троєщина", м.Київ;

2001-2009 рік - викладач кафедри німецької та фрацузької мов у НПУ ім. М.П. Драгоманова;

2009-2011 рік - доцент кафедри німецької та фрацузької мов у НПУ ім. М.П. Драгоманова;

З вересня 2011 року - доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
"Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць)", 10.02.04 -"германські мови" (2008)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 4 1 2021.09.21 10:26:48 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4484 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Підготовка майбутніх педагогів до застосування цифрових технологій на уроках іноземної мови Київський університет імені Бориса Грінченка document
3647 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Впровадження цифрових медіа на уроках іноземної мови в початковій школі: досвід Німеччини Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3646 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА До питання цифрової компетенції педагога нової школи Австрії Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2417 Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТТЮ «МЕТОДИКА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ»: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ м.Київ document
2445 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Застосування технології Blended learning у навчанні студентів-магістрантів за спеціальністю "Методика раннього навчання дітей іноземній мові" : досвід університету освіти "Педагогічна вища школа Фрайбургу" м. Київ document.PDF
2418 Сучасна наука ХХІ століття Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
36293 Підготовка майбутніх педагогів до діджиталізації в ранньому навчанні іноземних мов
23204 Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю «методика раннього навчання дітей іноземній мові»: досвід Німеччини
20402 Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини
15388 Іншомовна культурна грамотність майбутнього вчителя початковї школи
13257 Кольорова концептуалізація світу як засіб розвитку соціокультурної компетенції молодших школярів (на матеріалі німецької мови)

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
36293 Підготовка майбутніх педагогів до діджиталізації в ранньому навчанні іноземних мов
32420 Сучасні тенденції іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти Угорщини
31298 Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови)
32421 Підготовка майбутніх педагогів до застосування цифрових технологій у процесі раннього навчання іноземних мов
28874 Застосування словникових он-лайн тренажерів для формування іншомовної лексичної компетенції майбутнього педагога
24347 Цифрова компетенція педагога нової школи Австрії
23204 Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю «методика раннього навчання дітей іноземній мові»: досвід Німеччини
13282 До питання гейміфікації навчання іноземних мов

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
36294 Цифрові ресурси в самостійній роботі студентів педагогічних спеціальностей у процесі іншомовної підготовки у ВНЗ
20402 Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини
15388 Іншомовна культурна грамотність майбутнього вчителя початковї школи
10925 Комп’ютерна лінгводидактика та іншомовна освіта педагога: досвід та перспективи
13257 Кольорова концептуалізація світу як засіб розвитку соціокультурної компетенції молодших школярів (на матеріалі німецької мови)
4447 До питання підвищення ІКТ-компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі
4221 Когнітивний підхід до навчання іноземних мов у ВНЗ України
3373 Мультимедійна дошка як засіб навчання на уроках іноземної мови:досвід Німеччини та Австрії
9226 Розвиток іншомовної соціокультурної компетенції майбутніх вчителя ПШ на матеріалі усталених словесних комплексів з назвами тварин у німецькій мові
1822 Деякі аспекти професійної компетентності викладача іноземних мов у ВНЗ
3197 Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов
1821 Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького етносу
3198 Тенденції розвитку дистанційного навчання у ВНЗ України
10514 Врахування когнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови
283 Доцільність поглибленного вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в курсі «Країнознавство Німеччини» студентами-магістрами (спеціальність 7.01010201 – початкова освіта)
284 Використання безеквівалентної лексики та національно-маркованих фразеологізмів як засобу формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (на матеріалі німецької мови)
285 Врахування когнітивнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови
3196 Етнореалії з компонентом назв зброї як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць німецької мови)
282 Німецький досвід як вдалий приклад підвищення якості педагогічної освіти
4222 Навчання іноземної мови у початковій школі: проблеми чи перспективи?
287 Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземної мови
286 Актуальність впровадження комунікативно-ігрових форм навчання іноземним мовам у початковій школі

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
116 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 3.12 17.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Angelika_Solomakha

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
562 Foreign language primary school teacher training: European practices for Ukrainian realities (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
205 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 60

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
287 Модуль з ІКТ - document 10.04.2017
436 Лідерський модуль - document 28.04.2015
447 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1273 Фаховий модуль (стажування) - document 14.12.2016
3430 ІКТ Інший модуль Сертифікат Соломаха .pdf 25.06.2019
3806 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4028 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4148 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4603 інше Інший модуль document 29.05.2020
5307 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
4181 Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
313 Іноземна мова з методикою навчання (німецька) (1 курс, ПОб) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
621 Іноземна мова з методикою навчання: Німецька мова (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6411 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання: Німецька мова (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6466 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання: Німецька (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6643 Педагогічний інститут Методика навчання іноземної мови (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
6910 Педагогічний інститут Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації (німецька) (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7161 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземній мові (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8804 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
177 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.2 20.05.2016
1436 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,20 12.01.2017
2278 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,56 27.12.2018
3006 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 3,94 28.12.2019
4057 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,22 28.12.2020