Додаткові відомості

Освіта
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (історичний факультет),1993

Київська вища школа PR при Ін-ті соціології НАН України, 1999

Інститут права, Міжрегіональна академія управління персоналом (трудове право), 2006
Перелік місць роботи
2009 - 2012 рр. - Київський університет культури і мистецтв
2012-2013 рр. - Київський національний університет імені тараса Шевченка (сумісництво)

2012 - по тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка
2015 - по тепер, кафедра військової журналістики, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (сумісництво)
Теми дисертацій (захищених)
"Діагностика та моделювання PR-процесів" (соціальні комунікації, 27.00.06, "прикладні соціально-комунікативні технології")
Громадська активність
Асоціація парламенських журналістів

Українська PR-ліга, Національна спілка журналістів України

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
93 6 3 2020.01.13 10:26:02 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
22977 Інформаційні війни у соціальних он-лайн мережах
7610 Діагностика та моделювання PR процесів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
30437 Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах
22974 Медіавіруси та їх використання як інформаційної зброї
22973 Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах
30439 Специфіка створення алгоритмічної системи управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах
30440 Структурна модель інформаційних онлайн-мережевих процесів
11212 Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат
4537 Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах
1044 Соціальні комунікації в роботах українських дослідників.
1043 PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій.
1045 Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання.

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
30433 Теоретико-методологічні основи сучасних гібридних конфліктів
30435 Автоматизовані системи управління інформаційними процесами в соціальних онлайн-мережах в умовах інформаційних війн
30437 Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах
22975 Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж
16968 Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні
16997 Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи функціонування (в рамках інформаційної війни)
17002 Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн
11212 Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат
16979 Базові основи системного РR-планування
16989 Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах
17007 Базові основи аналізу соціальних комунікацій
16999 РR-аспекти інформаційної безпеки організаційних структур
16985 Соціальні мережі як інструмент у галузі РR
8221 Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку
16973 Класифікація соціальних мережевих технологій як РR-інструментів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
22973 Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах
2827 Бренд як інструмент соціальних комунікацій у сучасному суспільстві

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
367 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 5 28.11.2019 https://www.researchgate.net/profile/Kurban_Olexander

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
46 Інноваційні технології управління інформаційними процесами в сучасних українських медіа фахове службова 2018

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
316 Організація Форуму з інформаційної безпеки (м. Київ) 2017 10
357 Проект "Медіашкола Університету Грінченка" 2017 10

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3106 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3144 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.05.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
543 МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «КОМУНІКАЦІЙНА БЕЗПЕКА» Сертифікаційна програма (тренінг) Університет Грінченка 28.05.2016 2
550 Зустріч з Семеном Глузманом Творча зустріч Університет Грінченка 26.02.2016 2
565 Майстер-клас «Захист від інформаційної агресії» Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» Національна парламентська бібліотека України 03.11.2016 2
596 Медіашкола Університету Грінченка Тренінги, майстер-класи Університет Грінченка 19.11.2016 2
599 Зустріч студентів з журналістами Deutsche Welle та Армія FM Творча зустріч Університет Грінченка 04.10.2016 2
682 Міжнародний форум із інформаційної безпеки Форум Університет Грінченка, Інститут журналістики 10.12.2016 2
1063 Форум з інформаційної безпеки «Глобальні інформаційні загрози: актуальні тренди» Форум Університет Грінченка 09.12.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
30450 PR у маркетингових комунікаціях
7623 PR у маркетингових комунікаціях

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
30449 НЕЙРОМАРКЕТИНГ:реклама, PR, digital-marketing, брендинг

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
106 PR у сфері бізнесу (3 курс) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
449 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
2 Інститут журналістики PR у сфері бізнесу (3 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
6030 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (19)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
644 Сучасні інформаційні технології в рекламі та PR:Комп`ютерно-технічні засоби у рекламі та PR, Інформаційні технології навчання Денна Бакалавр 1738 27.09.2016
651 PR у сфері бізнесу Денна Бакалавр 2862 27.09.2016
665 Брендинг: Маркетингові комунікації Денна Бакалавр 1836 27.09.2016
666 PR у сфері бізнесу Денна Бакалавр 1744 27.09.2016
735 Брендинг Денна Бакалавр 0077 09.02.2016
759 Консалтинг в рекламі Денна Бакалавр 0076 09.02.2016
760 Консалтинг у PR Денна Бакалавр 0079 09.02.2016
798 PR органів державної влади та місцевого самоврядування Денна Бакалавр 0078 09.02.2016
3891 Правове забезпечення в соціальних комунікаціях: Право в сфері реклами та PR Денна Бакалавр 0156/17 03.02.2017
3899 Консалтинг у PR Денна Бакалавр 0164/17 03.02.2017
3903 Брендинг Денна Бакалавр 0168/17 03.02.2017
3906 Консалтинг в рекламі Денна Бакалавр 0171/17 03.02.2017
3915 Управління в сфері реклами та зв`язків з громадськістю Денна Магістр 0180/17 03.02.2017
5970 Маркетингові комунікації: Брендинг Денна Бакалавр 1775/17 04.09.2017
6093 Управління в сфері реклами та зв`язків з громадськістю Денна Магістр 1878/17 04.09.2017
6926 Маркетингові комунікації: Маркетингові технології Денна Магістр 0361/18 15.01.2018
7383 Консалтинг у PR Денна Бакалавр 0816/18 18.04.2018
7384 Інформаційні технології навчання: Комп`ютерно-технічні засоби в рекламі та PR Денна Бакалавр 0817/18 15.01.2018
7385 Консалтинг в рекламі Денна Бакалавр 0818/18 18.04.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
562 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 3,21 30.12.2016
1205 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,48 12.01.2017
2052 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,15 26.12.2018
2855 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,68 28.12.2019