Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка
Перелік місць роботи
Інститут теоретичної фізики НАН України
Теми дисертацій (захищених)
Пpиближeнныe ypaвнeния состояния cиcтeм клacсической статистической механики с двyxчacтичным потенциалом oттaлкивaния
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2020.11.28 14:52:00 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6283 Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інфор­матики в Україні Міркування про перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні. Досвід освітян Києва. місто Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
33300 Ruby 2D - багатоплатформена бібліотека для створення 2D-програм мовою ruby
33299 Графіка з використанням мови С++ і бібліотеки wxWidgets
33297 Налаштування взаємодії wxWidgets i CodeBlocks для забезпечення осучаснення навчання інформатики
33298 Створення проекту wxWidgets та опис подій у С++
16058 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015/2016 навчальному році
16055 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014/2015 навчальному році

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
33300 Ruby 2D - багатоплатформена бібліотека для створення 2D-програм мовою ruby
33299 Графіка з використанням мови С++ і бібліотеки wxWidgets
33297 Налаштування взаємодії wxWidgets i CodeBlocks для забезпечення осучаснення навчання інформатики
33298 Створення проекту wxWidgets та опис подій у С++
16058 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015/2016 навчальному році
16055 Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014/2015 навчальному році
3142 Вибрані питання дискретної математики. Перелік графів і теорема Редфілда — Пойа

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
16069 Задачі логічного характеру для 6 класу
3173 Аксіоматичний підхід до теорії множин. Нелогічні аксіоми системи Цермело — Френкеля ZF
3177 Еквівалентність аксіоми вибору, теореми Цермело, принципу максимальності Хаусдорфа й леми Цорна
3188 Зворотний польський запис
3189 Побудова максимальної сполуки пар
3175 Потужність множин, теорема Кантора й континуум-гіпотеза
3174 Різноманітність аксіоматичних систем: теорія типів, теорія множин Неймана — Бернайса, теорія множин Куайна, ієрархія теорій множин Tn
3176 Теорема Кантора — Бернштейна
3172 Числення висловлювань і предикатів
1400 Загальний підхід до формування переліку компетенцій щодо опанування природничо-математичними дисциплінами
1481 Проведення Київських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
405 Інститут післядипломної освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Rudyk2

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
196 разова участь грудень 2017 1

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
337 Дидактичний модуль - document 16.06.2015
730 Фаховий модуль (стажування) - document 06.03.2014
2903 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.01.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (14)

ID Назва Рік
32605 Методичні рекомендації організації та проведення дистанційного навчання з інформатики та інформаційних технологій
32603 Методичні рекомендації організації та проведення дистанційного навчання. Загальні міркування
3186 Гамільтонові графи
3187 Ейлерові шляхи й цикли
3185 Код Грея
3184 Подання найбільшого спільного дільника лінійною комбінацією з цілими коефіцієнтами (розширений алгоритм Евкліда)
3190 Розв'язання задачі про призначення
3141 Функціонал Шпраґе — Ґранді
3136 Пошук і перебір остовних (каркасних) дерев
3140 Пошук бінарного коду (дерева)з мінімальною вагою
3138 Пошук максимального потоку
3137 Пошук точок сполучення
3135 Пошук найкоротшого шляху у зважених графах
3134 Числа Бернуллі

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3320 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,0 30.11.2020

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
231 вчителі інформатики I 2 3 2015-2016
232 вчителі математики II 2 3 2016-2017
433 ПМ02-01, ПМ02-01 ПМ02-02 ПМ02-03 ПМ02-04 ПМ02-05 ПМ02-06 I 2 3 2017-2018
645 Учителі інформатики I 2 3 2018-2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
289 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
16 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017