Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені М.Драгоманова, 1993р.
Київський міський педагогічний інститут ім. Бориса Грінченка, 2003р.
Інститут психології імені Г.С.Костюка (аспірантура)2007р.
Перелік місць роботи

практичний психолог НМЦ ІППО

старший викладач кафедри історичної та громадянської освіти ІПО


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2020.11.17 20:28:17 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6974 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку" Становлення складових психомоторного розвитку у дітей раннього віку: можливості впливу Луцьк document
6365 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Миробудування в освітній та соціальній сферах" популяризація цінностей миробудування та мирного вирішення конфліктів в освітній та соціальних сферах за допомогою відновних практик онлайн, на платформі Zoom document.pdf
4363 ІХ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Психопрофілактична тренінгова робота в процесі курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників м.Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України document.doc
3549 Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан та перспективи Підтримка психологічного благополуччя педагога в професійній діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2642 Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи Організація тренінгової роботи з профілактики емоційного та професійного вигорання педагогів під час курсового підвищення кваліфікації Київ document.doc

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24946 Тренінг як форма роботи з патріотичного виховання в навчальному закладі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
34203 Формування потреби у саморозвитку педагогічних працівників засобами фасилітації
32084 Психоедукація, як засіб формування культури психологічного здоров'я у педагогічних працівників
27921 Підтримка та відновлення психологічного здоров’я педагогічних працівників в процесі курсового підвищення кваліфікації

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
21826 Дослідження особливостей взаємозв’язку сенсорного мовлення і моторної активності дітей раннього віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
32823 Професійне зростання педагогів: посилюємо мотивацію
32818 Вчимося розв'язувати конфлікти
32821 Допоможіть педагогам підтримати психологічне здоров'я
25154 Підтримка психологічного благополуччя педагога в професійній діяльності
21021 Аналітичний звіт практичного психолога за навчальний рік
21052 Дівчатка та хлопчики: психологія виховання
21267 Атестація практичного психолога: тримаємо руку на пульсі
21134 Графік роботи фахівця: тонкощі складання
21025 Намалюй свою агресію
21077 Психомоторна обдарованість дітей раннього віку: організація роботи психолога
21270 Правила ведення журналу щоденного обліку роботи
21272 Психологічна допомога дітям в кризових ситуаціях
21133 Психологічна підтримка комфорту педагога
2382 Психодіагностика емоційної сфери дітей дошкільного віку
2355 Атестація практичних психологів системи освіти
2353 Робота психолога ДНЗ з профілактики насильства над дітьми
2350 Тайм-менеджмент на допомогу практичному психологу
2381 Діагностика психомоторних здібностей у дітей раннього віку
2378 Розвиток психомоторних здібностей в ранньому віці
21825 Активізація мовленнєвого розвитку дітей раннього віку через організацію моторної поведінки

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
472 Інститут післядипломної освіти Кафедра історичної та громадянської освіти 0 3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Oleksenko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1225 Фаховий модуль (стажування) - document 13.11.2015
1758 Інше - document 31.12.2016
1759 Інше - document 20.06.2017
1760 Дидактичний модуль - document 07.04.2017
1761 Інше - document 03.08.2017
1977 Інше - document 10.12.2017
2734 Лідерський модуль Інший модуль document 30.06.2018
3420 ІКТ Інший модуль document 25.06.2019
4254 інше Інший модуль document 04.06.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28405 Використання творів Бориса Грінченка для дітей у практиці психолога навчального закладу

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2476 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,4 25.11.2019
3349 Кафедра історичної та громадянської освіти 4,5 30.11.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
411 ПП02-01, ПП02-02 I 2 3 2017-2018
662 Практичні психологи закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
270 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології СЗШ № 81 20.04.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
30 з педагогіки і психології Інститут післядипломної педагогічної освіти - org_komitet_pedagogika_i_psyhologia.pdf 21.02.2017