Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини - магістр практичної психології, 2015р.
Перелік місць роботи

НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка - практичний психолог 2014-2017р.

Товариство червоного хреста України проект «Підтримка довгострокової соціальної
стабільності в Україні» - психолог проекту по роботі з жінками та сім’ями ВПО 2016-2017р.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Психолог-волонтер Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.10.31 15:10:22 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3348 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Коучінг в освіті: від революції до еволюції" учасник м. Київ document
3347 ІІ Київський освітній форум "Нова українська школа: разом до успіху" Емоційний інтелект. Мистецтво розуміння емоцій м. Київ document
3346 Всеукраїнська науково-практична конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: дизайн у сучасних умовах" "Професійний імідж практичного психолога в освітньому просторі" м. Київ document
3345 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи" «Професійний імідж як засіб самореалізації практичного психолога закладу освіти» м. Київ document
3165 VІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання Імідж практичного психолога: теоретичний екскурс м. Київ document
3164 Міжнародний науково-практичний семінар: «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» Особливості роботи психолога з обдарованими дітьми м. Київ document
2997 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійний імідж практичного психолога закладу освіти: сутність поняття та структура феномена" м. Хмельницький document
2623 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку», «Роль іміджу у професійній діяльності практичного психолога закладу освіти» м. Харків document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
32394 Емпіричне дослідження когнітивно-мотиваційних та оцінних характеристик професійного іміджу практичних психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
32394 Емпіричне дослідження когнітивно-мотиваційних та оцінних характеристик професійного іміджу практичних психологів
31441 Дослідження ефективності нової моделі підвищення кваліфікації для педагогів, що працюють за програмою «нової української школи»
30500 Критерії формування професійного іміджу практичного психолога як соціально-психологічного феномена
31046 Семантична диференціація поняття «сучасний психолог» у сприйнятті педагогів та батьків

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
36984 Формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти як засіб самовдосконалення фахівця
32479 Обґрунтування застосування тренінгових технологій до формування професійного іміджу практичних психологів
31438 Готовність практичного психолога до формування власного професійного іміджу
31124 Аналіз мотивів формування професійного іміджу практичних психологів системи освіти
30662 Професійний імідж психолога
30498 Емоційний інтелект – ресурс та запорука продуктивності педагога
30663 Соціально-психологічні закономірності формування професійного іміджу практичних психологів
31046 Семантична диференціація поняття «сучасний психолог» у сприйнятті педагогів та батьків
26056 Діяльнісний підхід до вивчення професійного іміджу практичного психолога закладу освіти
32455 Професійний імідж як засіб самореалізації практичного психолога закладу освіти
26051 Імідж практичного психолога: теоретичний екскурс
23873 Професійний імідж практичного психолога закладу освіти: сутність поняття та структура феномена
22393 Роль іміджу у професійній діяльності практичного психолога закладу освіти
24922 Профорієнтаційна робота
22399 Спілкування з дітьми раннього віку в період адаптації
22396 Нейрофізіологічні основи психотравми

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
589 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної і початкової освіти 0 7.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Lyhomyna

Професійний розвиток

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1308 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3313 Кафедра дошкільної і початкової освіти 4,1 30.11.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
627 Вихователі закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019