Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Перелік місць роботи

- Верховна Рада України

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка

- Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Президент Української асоціації викладачів китайської мови

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
43 4 1 2021.09.23 19:19:46 Перейти на сторінку link

Конференції (36)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7002 15th International Conference on e-Learning 2021 “E-SKILLS AND DIGITAL LITERACY FOR FOREIGN LANGUAGES EDUCATION: STUDENT CASE STUDY IN UKRAINE” Нідерланди document
7003 14th International Conference on ICT, Society and Human Beings “DIGITAL HYBRID LEARNING INDIVIDUAL QUALITY ASSESSMENT IN EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS: STUDENT CASE STUD“DIGITAL HYBRID LEARNING INDIVIDUAL QUALITY ASSESSMENT IN EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS: STUDENT CASE STUDY IN UKRAINE”Y IN UKRAINE” Нідерланди document.pdf
6990 2nd International Conference on Teaching and Education Management (ICTEM 2021) Interdisciplinarity of Foreign Languages Education Design and Management in COVID-19 (ET514) Wuhan, China document.pdf
6945 «ІДЕЇ СІ ЦЗІНЬПІНА ПРО ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ВИСОКОГО РІВНЯ 中乌“习近平治国理政思想”国际高端论坛 - Lanzhou, China - Kyiv, Ukraine document.pdf
6961 7th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2021)th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (ICFET 2021) Digital Comptencies and Soft Skills for Final Qualification Assessment: Case Study of Students of Foreign Languages Programs in India Bangkok, Tailand document
6944 EUROPEAN VALUES IN UKRAINIAN EDUCATION: CHALLENGES AND FRONTIERS Keynote: Values-based interdisciplinary skills development for Liberal Arts education Ukraine document.pdf
6812 SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGE OF CHINA INTERNATIONAL CONFERENCE Development of the Middle Class in China as an Indicator of Poverty Reduction Китайська академія соціальних наук, м. Пекін, Китай document
6762 Міжнародна наукова онлайн-конференція "Лінгвістика ХХІ століття: сучасний стан і перспективи розвитку", присвяченої 90-річному ювілею доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського Рекомендації до моделювання ІКТ тезаурусу (на основі інновацій європейських та східних мов) Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine document.pdf
6808 “Сучасна філологія: теорія та практика” ДІАГНОСТИКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СХІДНИХ МОВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Київ, Національна Академія Служби безпеки України document.pdf
6763 The International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications Hieroglyphic Semiotics of Emoji Signs in Digital Communication Kryvyi Rih, Ukraine document
6723 GiLE4Youth International Conference Keynote: DIGITAL SKILLS FOR EMPLOYABILITY OF LINGUISTIC MAJORS Berlin, Germany document.pdf
6724 GiLE4Youth International Conference UNIVERSALITY, MULTIPURPOSE AND INTERDISCIPLINARITY OF FOREIGN LANGUAGES MAJOR SKILLSET: SURVEY STUDY Berlin, Germany document.pdf
6725 6th International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2021) Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs Lisbon, Portugal document.pdf
6726 6th International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2021) Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs Lisbon, Portugal document.pdf
6728 «ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ» Universality, multipurpose and interdisciplinarity of oriental and European languages education: survey study Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document.pdf
6750 V Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ” Universality, multipurpose and interdisciplinarity of oriental and European languages education: survey study Kharkiv, Ukraine document
6727 SOCIAL LINGUISTICS AND PARADIGM SHIFTS IN MODERN WORLD Індивідуальна оцінка якості цифрового навчання на програмах з європейських та східних мов в умовах Ковід-19 Kyiv, Ukraine document.pdf
6731 Seventeenth International Conference on Technology, Knowledge, and Society (University of Melbourne, Australia) Viral Digital Skills Development for Interdisciplinary Competence of Foreign Languages Students Melbourne University, Australia document
6729 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY DigitDigital Distance and Blended Learning Quality Assessment In Oriental And European Languages University Programs: Regions Of Ukraine Survey Studyal Distance and Blended Learning Quality Assessment In Oriental And European Languages University Programs: Regions Of Ukraine Survey Study Okayama University, Japan document
6730 VII Міжнародної наукової конференція INTEGRAL MODELS OF DIGITAL LEARNING FOR FOREIGN LANGUAGES PROGRAMS Kyiv, Ukraine document.PDF
6562 2nd Internatioanl Conference "Oriental Studies. Actuality and prospects" ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМАХ ЗІ СХІДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ В УМОВАХ КОВІД-19 Kharkiv, Ukraine document
6541 12th International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2021 Covid-19 Context for Meta Assessment of Digital Learning on European and Oriental Languages Programs USA, Florida document
6539 The 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 Keynote report: “Interdisciplinarity and Universality of Foreign Languages Education” USA, Florida document.pdf
6540 Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 Interdisciplinary Skills Development Through Final Qualification Assessment: Survey Study for European and Oriental Languages Programs USA, Florida document
6543 19th International Conference eSociety 2021 STUDENT SATISFACTION WITH DIGITAL HYBRID LEARNING IN EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS: SURVEY STUDY OF REGIONAL UNIVERSITIES OF UKRAINE IAISD, Нідерланди document.pdf
6542 8th International Conference ICEduTech 2021 ICT TOOLS FOR FINAL QUALIFICATION ASSESSMENT SURVEY STUDY FOR EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS IAISD, Нідерланди document.pdf
6514 Міжнародна науково-практична конференція "Таврійські філологічні наукові читання" DIGITAL HYBRID LEARNING FOR ORIENTAL AND EUROPEAN LANGUAGES PROGRAMS: QUALITTY ASSESSMENT IN REGIONAL UNIVERITIES OF UKRAINE Київ, Україна document
6316 III-IV КОНГРЕС СХОДОЗНАВЦІВ до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського Digital communication and information communication tools for final qualification assessment in oriental languages programs Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document.pdf
6358 IX Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання та навчання в процесі акредитації» - Kyiv, Ukraine document.pdf
6220 International Forum on Sharing Poverty Reduction Expirience ASSESSMENT AND PRIORITIES ОF WELFARE ОF THE POPULATION ОF UKRAINE Beijing, People's Republic of China document.pdf
6218 Information Technology and Interaction (satellite) ICT Tools for Final Qualification Assessment Survey Study for European and Oriental Languages Programs Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine document.pdf
6219 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ document
6326 ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - Київ, Україна document.pdf
5963 Теоретичні та прикладні аспекти електронного навчання ІКТ інструменти та практики підсумкової кваліфікаційної атестації у форматі локдауну Ковід-19 Катовіце, Польща document
6328 “China’s Development and Opportunities for the World” International Symposium Training of Chinese Language Specialists in Ukraine in the contеxt of Ukraine’s participation in the Belt and Road Initiative м. Пекін, Китайська Народна Республіка document.pdf
6327 ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - Київ, Україна document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
17584 Еволюція американсько-японського союзу безпеки (1991-2001 рр.). Монографія

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
34182 ІКТ інструменти та практики підсумкової кваліфікаційної атестації в умовах карантинних обмежень COVID-19
22889 Сучасне китайське суспільство - нові перспективи: Нове дослідження вченими Китаю та України (2017)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36451 Контекст Covid-19 для мета-оцінки цифрового навчання на програмах європейських та східних мов
36552 Оцінка якості дистанційного та змішаного навчання в університетах на програмах зі східних та європейських мов: дослідження регіонів України
36502 Розвиток міждисциплінарних навичок крізь призму підсумкового кваліфікаційного оцінювання: діагностика програм європейських та східних мов
37077 Инструменты ИКТ для итогового квалификационного оценивания для европейских и восточных языков

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
37072 Направлення та механізми глобальної інновації логосфера комп'ютерної мікроструктури динаміка (на основі європейських і орієнтальних мов)
36969 Змістова асиметрія як механізм динаміки мікроструктури глобальної інноваційної логосфери комп’ютерного буття(на матеріалі європейських та східних мов)
36935 Лінгвістика та філософія кіберпростору
36936 Міждисциплінарність та розвиток навичок у підсумковій кваліфікаційній атестації: дослідження для програм європейських та східних мов
36433 Діагностика порівняльної оцінки якості електронного навчання європейських та східних мов у регіонах України
36358 Інтегральні моделі цифрового навчання для програм з іноземних мов
35883 Феноменологічні принципи побудови глобальної інноваційної логосфери комп’ютерного буття (на матеріалі європейських та східних мов)
34700 Цифрова комунікація та інформаційно-комунікативні інструменти для підсумкового кваліфікаційного оцінювання у програмах зі східних мов
34099 «Туманна поезія» як віддзеркалення природи китайської літератури «нового періоду» (друга половина XX століття)
34157 Дослідження ІКТ інструментів для кваліфікаційного оцінювання програм європейських і східних мов
33754 Мультилінгвальна формотворча асиметрія в динаміці мікроструктури інноваційної логосфери комп’ютерного буття
34281 Рекомендації до моделювання ІКТ тезаурусу (на основі інновацій Європейських та Східних мов)
33480 Розвиток цифрових навичок та ІКТ інструменти для підсумкової кваліфіційної атестації: дослідження результатів опитування студентів та викладачів програм з європейської та східної філології
35569 Онтологічні площі глобальної інноваційної логосфери комп'ютерного буття (на матеріалі європейських і східних мов)

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
37072 Направлення та механізми глобальної інновації логосфера комп'ютерної мікроструктури динаміка (на основі європейських і орієнтальних мов)
36969 Змістова асиметрія як механізм динаміки мікроструктури глобальної інноваційної логосфери комп’ютерного буття(на матеріалі європейських та східних мов)
35883 Феноменологічні принципи побудови глобальної інноваційної логосфери комп’ютерного буття (на матеріалі європейських та східних мов)
34700 Цифрова комунікація та інформаційно-комунікативні інструменти для підсумкового кваліфікаційного оцінювання у програмах зі східних мов
34099 «Туманна поезія» як віддзеркалення природи китайської літератури «нового періоду» (друга половина XX століття)
33754 Мультилінгвальна формотворча асиметрія в динаміці мікроструктури інноваційної логосфери комп’ютерного буття
33480 Розвиток цифрових навичок та ІКТ інструменти для підсумкової кваліфіційної атестації: дослідження результатів опитування студентів та викладачів програм з європейської та східної філології
35569 Онтологічні площі глобальної інноваційної логосфери комп'ютерного буття (на матеріалі європейських і східних мов)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
36403 Універсальність, багатоцільовість та міждисциплінарність навичок на програмах з іноземних мов: результати опитування
34157 Дослідження ІКТ інструментів для кваліфікаційного оцінювання програм європейських і східних мов
33352 Ринок праці України - демографічний, міграційні та освітні ризики
34527 Цифрова комунікація та інформаційно-комунікативні інструменти для підсумкового кваліфікаційного оцінювання з програм східних мов
17639 Місце «справи Сунагава» у вирішенні питання про законність перебування американських військ на території Японії
17911 Пошуки Японією нової ролі у світі: дискусії поч. 90-х рр. ХХ ст.
13556 Вплив «Комісії Хігучі» на модифікацію безпекової та оборонної політики Японії

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
198 Кафедра східних мов і перекладу 57223435760 4 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223435760

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
199 Кафедра східних мов і перекладу - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
621 Інститут філології Кафедра східних мов і перекладу 0 1.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Semenist

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (5)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
33 Посольство Китайської Народної Республіки в Україні / Університет Ланьжчоу Викладання 17.10.-27.10.2017 р.

Професор
Чжан Сінпін

Учасник проекту наказ.doc
57 Університет Стетсон, США Викладання липень 2017

Dr. Michael A. Denner

Учасник проекту document
81 Шанхайський Університет, Шанхайська академія Підвищення кваліфікації 01.06.2018-30.06.2018

Професор Чжао Кебін,
директор Шанхайської Академії

Учасник проекту -
125 Національний інститут соціального розвитку (КНР) Наукове стажування 13.03-21.03.2018 Ма Фен, доктор соціологічних наук, координатор стажування
Учасник проекту Стажування Китай.pdf
149 Штаб-квартира Інституту Конфуція (КНР) Підвищення кваліфікації 01.06.2019-30.06.2019

Сунь
Кевень, директор Інституту Конфуція КНУ імені Тараса Шевченка

Учасник проекту -

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
53 Програма підтримки викладання японської мови Japan foundation Japan foundation Support Program for Organizations in Japanese-Language Education - - 2017
112 Japan foundation Support Program for Organizations in Japanese-Language Education Japan foundation Коллективний - 2018
114 Центр китаєзнавства Київського університету імені Бориса Грінченка Китайська академія суспільних наук (КНР) Коллективний - 2018
116 Клас Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Посольство Китайської Народної Республіки в Україні Коллективний - 2018
249 Грант Фонду початкової експлуатації Класу Конфуція Штаб-квартира Інституту Конфуція (Ханьбань) Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
47 Confucius Institute 2020 Штаб-квартира Інституту Конфуція (м. Пекін, КНР) Виграно Документ відсутній 2020
51 Покращення умов викладання китайської мови «Hanban Project Funds» Виграно Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1091 Фаховий модуль (стажування) - document 27.10.2017
1358 Лідерський модуль - document 28.04.2016
1917 Інше - document 06.12.2017
1972 Інше - document 25.04.2013
1973 Інше - document 26.05.2017
2269 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2862 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Стажування Китай.pdf 28.12.2018
2863 Інше Інший модуль document 18.10.2018
2864 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 09.11.2018
4596 інше Інший модуль document 16.11.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
164 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст Міжнародний науковий круглий стіл (за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні) Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10
165 Японія і ООН: 60 років співробітництва Японії в Організації Об’єднаних Націй Лекція радника-міністра Посольства Японії пана Мічіо Харада, фотовиставка м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.11.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
69 Актуальні проблеми країн Далекого Сходу упродовж 2017 року (Щомісяця) 15 Не зазначено 19.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26231 ХІРАГАНА Навчальний посібник для студентів 1 курсу

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
168 Кафедра східних мов і перекладу 4.6 20.05.2016
1417 Кафедра східних мов і перекладу 4,78 12.01.2017
2252 Кафедра східних мов і перекладу 4,82 27.12.2018
2860 Кафедра східних мов і перекладу 4,85 28.12.2019
4033 Кафедра східних мов і перекладу 4,89 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
110 ФІНб-2-16-4.0д I 3 5 2016
390 ФІНб-2-16-4.0д II 5 4 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
100 День турецької культури особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 05.10.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
82 Відбірковий етап XV Міжнародного фестивалю мов та культур Київський університет імені Бориса Грінченка 18.03.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
91 Горобець Валерія Володимирівна V Східні мови I 2019

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
173 Коцюба Олександра Олександрівна Інститут філології III І Всеукраїнський конкурс художніх перекладів з китайської мови Київський університет імені Бориса Грінченка 2020 Всеукраїнський III -