Додаткові відомості

Освіта

2015 ЗНУ – Запорізький національний університет аспірантура 10.02.04 «Германські мови»,

2010 INSA – Universite de Lyon, Франція, «Французька мова».

2009 НГУ – Національний гірничий університет (Дніпропетровськ), магістр «Педагогіка вищої школи». Викладач університетів і закладів 3-4 рівня акредитації.

2006 ДНУ – Дніпропетровський національний університет бакалавр «Англійська та українська мова та література». Філолог, викладач англійської та української мови і літератур.

Перелік місць роботи

з 2015 - доцент кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

з 2015 - нині старший науковий співробітник ндл Інтернаціоналізації освіти

2013 - 2015 доцент кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

2008 - 2014 співробітник міжнародного відділу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

2007 - 2013 викладач кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


Теми дисертацій (захищених)
«Лінгвокогнитивні, структурно-семантичні та функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови (на матеріалі англомовних інновацій кінця ХХ - початку ХХІ століття)», 2015. Германські мови 12.02.04
Громадська активність
Заступник завідувача кафедри Романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства з наукової та міжнародної роботи

a permanent member of the Publishers International Linking Association, Inc. (PILA), CROSSREF and CROSSMARK (USA).

Yuliya Shtaltovna on ResearchGate

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 3 0 2019.04.19 09:22:10 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3080 2 nd International Research Conference “ "internationalization of Higher Education of Ukraine in Global Multicultural Space: State-Of-The-Art, Challenges And Prospects" Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy Maruipol,MSU document.pdf
2619 TechLing`17 - 2nd International Conference on Languages, Linguistics and Technology Italian loans in the course of time as the demonstration of democratization of Italian language\ Bologna, Italy document.pdf
1142 Open Educational E-environment of Modern University EDUCATION ENVIRONMENT DEMOCRATIZATION AS A HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT STRATEGY Київський університет імені Бориса Грінченка document
1294 Discourse Analysis and Beyond: Reflections of Discourse in Culture, Society and Vocational Language Influence of democratization on semantic processes in cultural sphere of Modern English language Nitra, Slovakia document.pdf
1143 The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics Influence of democratization on derivative processes in cultural sphere of modern Еnglish language Vienna, Austria document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
23741 Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy
16219 Демократизація освітнього середовища університету як стратегія розвитку вищої освіти
11591 Парадигма структурно-семантичних полів концепту «DEMOCRATIZATION» в сучасній англійській мові
11588 Вплив демократизації на деривативні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови
11590 ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНЦЕПТУ «DEMOCRATIZATION» В АНГЛОМОВНИХ СТУДІЯХ

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
11591 Парадигма структурно-семантичних полів концепту «DEMOCRATIZATION» в сучасній англійській мові
18469 Вплив технологізації на дериваційні патерни у англомовній лінгвокультурі постмодерну

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
23741 Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university development strategy
11588 Вплив демократизації на деривативні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови
11590 ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНЦЕПТУ «DEMOCRATIZATION» В АНГЛОМОВНИХ СТУДІЯХ
11837 Постмодерн як методологічна домінанта лінгвістичних студій

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
34 Демократизація європейських мов Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 5 21.11.2016 4
74 Демократизація європейських мов упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 5 10.04.2017 3

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
10 Університет Фоджа (Італія) Наукове стажування 30/09-14/10/2016

Giulio Esposito

Erasmus Coordinator

g.esposoto@unifg.it


Учасник проекту document

Заявки на отримання грантів (3)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
15 Мовні студії у формуванні європейської ідентичності МОН України - - 2017
19 Розуміючи Європу, поступ європейського громадського і культурного простору Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
98 Розуміючи Європу, поступ європейського громадського і культурного простору Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
818 Фаховий модуль (стажування) - document 14.10.2016
1353 Дослідницький модуль - document 16.01.2017
1918 Інше - document 06.12.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
181 Академічні мовні стажування в університеті Данте Аліг`єрі в місті Реджіо ді Калабрія, Італія Презентація академічних мовних стажувань в Італії Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 04.10.2016 10
184 Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі романської філології мастер-класс, екскурсія Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 05.12.2016 5
185 Зустріч викладачів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка з представинками закордонних закладів освіти Творчі зустрічі, відкриті лекції Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.09.2016 10
188 Студентські переклади, творчі майстерні Презентація перекладів Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.06.2016 10
193 Відкриті лекції, курси лекцій, семінари під час закордонних стажувань Відкриті лекції, семінари Закордонні ВНЗ 01.09.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
23743 Київський Університет Бориса Грінченко — фундатор у перекладі парагвайської літератури українською мовою.

Затверджені робочі програми (7)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
251 Критичне й аналітичне читання французькою мовою Денна Бакалавр 2798 27.09.2016
408 Критичне й аналітичне читання французькою мовою Денна Бакалавр 1290 15.02.2016
412 Критичне читання французькою мовою Денна Бакалавр 1289 15.02.2016
421 Лінгвокраїнознавство (французька мова) Денна Бакалавр 0440 04.12.2015
3921 Лінгвокраїнознавство (французька мова) Денна Бакалавр 0186/17 03.02.2017
4557 Критичне й аналітичне читання французькою мовою Денна Бакалавр 2684 27.09.2016
6684 Лінгвістичні студії: Мова і міжкультурна комунікація Денна Магістр 0119/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
215 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4.8 20.05.2016
1549 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,50 12.01.2017
2394 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,88 28.12.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
267 Літературна майстерня: Студентський переклад з іспанської мови - Скайп-конференція з університетом м.Асунсьйон, Парагвай особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 11.05.2017